Bytový dom na Čepeňskej prešiel rekonštrukciou

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Bytový dom na Čepeňskej ul. 4305 v Seredi je vo vlastníctve mesta Sereď a bol odovzdaný do užívania v roku 2003. Na účel sociálneho bývania v ňom slúži 23 nájomných bytov.

Havarijný stav budovy

Na budove vznikli rokmi vážne nedostatky, ktoré už bežnými opravami nebolo možné odstrániť. Bytový dom nebol napríklad zateplený, pôvodné plastové okná nevyhovovali požiadavkám aktuálnych noriem, budova mala havarijný stav kanalizácie, strešnej krytiny aj nevyhovujúci stav rozvodov teplej vody. Mestskí poslanci preto v roku 2019 schválili zámer rekonštrukcie bytového domu.

Po dlhých byrokratických úkonoch došlo k rekonštrukcii až v lete 2022. Projektovú dokumentáciu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi“ vypracovala spoločnosť HURTA Architects, s.r.o. zo Serede.

Vykonané rekonštrukčné práce

Práce, ktoré boli podľa projektovej dokumentácie na tomto bytovom dome vykonané, zahŕňali zateplenie obvodového plášťa objektu, zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia, vybudovanie nového bezbariérového prístupu, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lódžií, výmenu plynoinštalácie, zdravotechniky, bleskozvodu a elektroinštalácie spoločných priestorov. Práce zrealizovala firma STAVOMAL Slovakia, spol. s.r.o. z Galanty.

Cena prác a financovanie

Suma za všetky práce bola vyčíslená na 433 438,39 eur. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce bola čerpaná z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 283 820 eur s nula percentným úrokom a lehotou splatnosti 20 rokov. Ročná splátka úveru bude činiť 14 190,96 eur, čo v prepočte znamená mesačnú splátku 1 182,58 eur. Ďalšie časti financií do výšky vyčíslených prác boli uhradené z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, z rezervného fondu mesta a z fondu rozvoja bývania mesta Sereď.

Práce navyše

Počas samotnej realizácie projektu na bytovom dome sa vyskytli aj nepredvídané okolnosti.  Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta na MsÚ uviedol: „Pri rekonštrukciách starých alebo starších objektov neviete predpokladať aké naviac práce sa môžu ukázať. Z doterajších skúseností neexistuje projekt, ktorý by predpokladal resp. zahŕňal do detailu všetky práce, ktoré môžu vzniknúť počas samotnej rekonštrukcie.“ V tomto prípade bol počas rekonštrukcie zistený havarijný stav strešného plášťa na danom objekte, kde dochádzalo k zatekaniu a následnej tvorbe plesní . Na základe uvedeného sa muselo pristúpiť k odstráneniu havarijného stavu strechy.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články