Začal nový školský rok 2022/23

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dvojmesačné prázdniny skončili a v pondelok 5. septembra školy opäť otvorili svoje brány. Žiaci a študenti zasadli do školských lavíc, aby v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch načerpali nové vedomosti. Žiakom sa cez sociálnu sieť prihovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mimo iného povedala:„Chcem vám zaželať, aby ste našli v učení sa nových vecí potešenie, aby ste veľakrát zažili úspech, aj v drobných veciach – ak sa podarí niečo, čo sa predtým nedarilo. A aby škola bola pre vás zázemím bezpečia a podpory na to, aby každý jeden bez ohľadu aj napríklad na zdravotné znevýhodnenie alebo sociálne postavenie mohol realizovať to, čo je v ňom najlepšie. A tiež vám chcem povedať, že ak sa niečo nepodarí, urobíte chybu, to vôbec nevadí. Pretože z chýb sa môžeme učiť a zdokonaľovať sa.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo približné počty žiakov v rámci celej republiky. Do materských, základných a stredných škôl nastúpi spolu okolo 880 500 detí a žiakov. Z toho:

MŠ: 174 500 detí
ZŠ: 475 000 žiakov
SŠ (v dennej forme): 204 000 žiakov

Na základných školách do lavíc zasadlo približne 60 280 prváčikov a na stredných školách okolo 50 500 žiakov 1. ročníka. Podľa údajov z mája 2022 máme na Slovensku v prevádzke 2 197 základných škôl a 793 stredných škôl (do týchto počtov sa nezarátavajú špeciálne školy).

Nový školský rok začal už tradične aj na seredských základných a stredných školách slávnostným privítaním a príhovormi. S fotoaparátom sme sa boli pozrieť na ZŠ J.A.Komenského.

- Inzercia -

Pre informáciu uverejňujeme organizačné pokyny k termínom prázdnin, prijímacích skúšok či k maturitám, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy a školské zariadenia.

Prázdniny na šk.rok 2023/2024

Testovanie piatakov a deviatakov šk.rok 2023/2024

Prijímacie skúšky na stredné školy šk.rok 2023/2024

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby aj 5. máj 2023.

Druhý termín

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby aj 10. máj 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.

Ďalší termín

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom sa určuje dátum 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

• Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.

• Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín).

Maturitná skúška

Ministerstvo školstva určilo termíny na riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/23500.pdf

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články