Rekonštrukcia futbalového štadióna – otázky a odpovede 4. časť

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Mária Jandová, člen finančnej a majetkovej komisie / Pokračujem vo zverejňovaní odpovedí na moje otázky, týkajúce sa rekonštrukcie FŠ.

Otázky :

 1. Kto je zodpovedný za celý projekt rekonštrukcie ? Kto rozhodol o tom, aký typ

štadióna sa ide momentálne budovať ?

Odpoveď:

Rekonštrukciu štadióna a vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj financovanie z rozpočtu mesta bolo predmetom Mestského zastupiteľstva v roku 2019 a 2020 kde s danou investíciu súhlasilo. Následne bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu štadióna vypracovaná firmou Ona studio s.r.o. odovzdaná SMS s.r.o. pre vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia s príslušnými úkonmi a s riadením samotnej rekonštrukcie.

V zmysle danej projektovej dokumentácie bolo naprojektované vybudovanie viac ako 100 parkovacích miest, čo znamenalo, že projekt musí ísť cez proces EIA a z toho dôvodu bolo vypracované „OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Pre vypracovanie oznámenia bolo potrebné vypracovať svetlotechnický posudok, akustickú štúdiu a dopravnokapacitné posúdenie.

Nakoľko je štadión umiestnený v obytnej zóne a je obklopený v tesnej blízkosti rodinných domov boli pri posúdeniach zistené viaceré problémy.

Pri vypracovaní svetlotechnikého posudku bolo zistené, že naprojektované osvetlenie vo vysokej (neprípustnej) miere osvetľuje rodinné domy a z toho dôvodu bola do projektovej dokumentácie dopracovaná „krycia plachta“ na severnej strane štadióna, aby tienila a ochránila rodinné domu pred svetlom. (Osvetlenie štadióna bolo naprojektované v zmysle požiadaviek UEFA pre štadióny prvoligovej kategórie.)

Pri vypracovaní akustickej štúdie a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo zistené, že v obytnej oblasti nie je možne v areáli štadióna umiestniť požadovaný počet parkovacích miesť (V zmysle požiadaviek UEFA pre štadióny prvoligovej kategórie.) nakoľko v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí parkovacie miesta (parkovanie áut) prekračuje najvyššie prípustné hodnoty hluku, nakoľko sa v zmysle vyhlášky kategorizujú ako iné zdroje. Okolo celého areálu by musela byť vybudovaná minimálne 15 metrov vysoká bariéra, ktorá by zabránila šíreniu zvuku.

V období situácie s COVID-19 v rokoch 2020-2021 nebolo možné vypracovať dopravonokapacitné posúdenie, keďže fluktuácia ľudí nebola v plnom rozsahu ako aj obmedzený režim práce dotknutých orgánov , ktoré sa vyjadrujú k projektovej dokumentácii .

Všetky vyššie spomínané udalosti ovplyvnili rekonštrukciu štadióna a vybudovanie prvoligového štadióna, ktorý nie je možne jednoducho vtesnať do jestvujúceho areálu.

Po konzultáciách s projektovými firmami, ktoré majú skúsenosti s výstavbou prvoligových štadiónov na Slovensku, by výstavba štadióna stála minimálne 18 000 000€, tak aby splnila dané požiadavky a celé mesto by muselo prejsť zmenou organizácie dopravy a vybudovať záchytné parkovisko s minimálne 1000 parkovacích miest, odkiaľ by bolo potrebné zabezpečiť kyvadlovú dopravu.

Na základe všetkých posúdení a kritérií valné zhromaždenie a dozorná rada SMS s.r.o. rozhodla, aby zámer rekonštrukcie štadióna bol v realizovateľnej rovine a z daného dôvodu bola obsahom rekonštrukcie nová tribúna, vybudovanie parkovacie miesta do 100 miest a nové prípojky na inžinierske siete pre využitie dotácie od štátu na rekonštrukciu štadióna v Seredi.

 1. Kto je zodpovedný za to, že vízia prvoligového štadióna stroskotala, nebola riadne

predrokovaná ?

Odpoveď:

Odpoveď na otázku bola zodpovedaná v odpovedi na bod 8.

 1. Ako je to so štátnou dotáciou ? Bude ju treba vrátiť, ak sa nepreinvestuje do konca roka 2022? Alebo sa vrátia iba nepreinvestované finančné prostriedky ?

Odpoveď:

Dotácia od štátu je viazaná na rekonštrukciu štadióna a na základe konzultácie

s ministerstvom financií je možnosť o jej predĺženie na dlhšie obdobie, je tu aj možnosť o vrátenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov.

 1. Ako to vyzerá s finančnou podporou sponzorov, resp. podporou SFZ ?

Odpoveď:

Momentálne finančnou podporov z iných zdrojov nedisponujeme.

Moja reakcia bude veľmi krátka  nakoľko si myslím, že z uvedených odpovedí  si každý môže urobiť úsudok sám.

Ja len , ak by SMS s.r.o. predstúpila s takýmito informáciami pred poslancov v MsZ, verím, že návrh výstavby prvoligového štadióna by nikdy neprešiel. Ale podsúvaním iba čiastkových informácii poslancom sa stalo, čo sa stalo. Sľuby, že všetky zmeny budú schvaľované MsZ zostali len sľubmi. Dozorná rada SMS s.r.o. a valné zhromaždenie / podotýkam jediným členom je primátor mesta / dostali rekonštrukciu do takého stavu ako je dnes ! Vyhováranie sa na COVID je ozaj iba slabou výhovorkou, lebo jediný obor, ktorý naplno fičal aj cez COVID bolo stavebníctvo. Veľmi dobrým príkladom je nová výstavba v časti „ Prúdy „ktorá vyrástla za posledné 2 roky, teda práve počas COVIDu.

Ako som už spomínala v predchádzajúcich príspevkoch, VO na rekonštrukciu je zastavené. Tu mám obavy, že do konca roka nebude preinvestované ani EURo, teda rekonštrukcia sa vôbec nikam nepohne.

Celý problém, ako ďalej s rekonštrukciou, bude teda na novom vedení mesta, ktorému tento stav vôbec nezávidím.

Cena stavebných materiálov a prác stúpa každým dňom a teda každý deň omeškania budú stáť mesto vyššie a vyššie náklady.

Je to na Vás panie poslankyne a páni poslanci, ako naložíte s touto situáciou. 3 roky sa hovorí o rekonštrukcii, prebehli iba nejaké drobné búracie práce, stále nevieme aký je momentálny stav s povoleniami a kedy sa bude pokračovať.

Stále som presvedčená, že za celou zbabranou rekonštrukciou sú konkrétne zodpovedné osoby a tie treba brať na zodpovednosť.  Nemôžete, vážené panie poslankyne a páni poslanci vážnosť  situácie podceňovať, nakoľko ste takisto plne zodpovední za súčasný stav.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. Pani Ing. Jandová odkedy ste v komisii? Prečo zverejňujete otázky a odpovede až teraz, kde ste boli 4 roky? Nebola Vaša povinnosť zverejniť skutočnosti skôr? Či blížia sa voľby?

 2. MsZ v r. 2019 a 2020 rozhodlo o vybudovaní tak nákladného štadióna za naše peniaze a potom na opravy chodníkov a iných potrebných vecí sa nenašli peniaze, ako napr. mestské osvetlenie, ktoré bolo asi vybrané to najlacnejšie a ešte ako sú pouličné lampy rozmiestnené a kopu iných vecí?

 3. Pre rodiča futbalistu : skutočnosti by som zverejnila aj skôr, ale nemala som bohužiaľ čo zverejňovať, nakoľko som sa nevedela nič dozvedieť. Až na ostatnej komisii bol predseda komisie nápomocný a poslal otázky priamo p. konateľovi.Dokonca Ing. Hilkovičová, p. Lomenová a ja sme boli navrhnuté našou komisiou do DR SMS s.r.o., ale všetky 3 sme boli jednoznačne odmietnuté.
  Informácie ohľadom rekonštrukcie FŠ sú chabé, až po mojej intervencii sa dostalo veľa informácii na svetlo sveta. Nie raz som sa pýtala na komisii, ale odpovede som sa nedočkala. A keďže FŠ trápi viacero občanov, rozhodla som sa ísť takouto cestou. A blížia sa voľby, ano, máte pravdu.

 4. Tak si to zhrňme, bruško a kolektív presrali fondy na kaštieľ. Áno milióny eur hore komínom lebo si nevedeli predstaviť čo by v tom kaštieli bolo keby sa to zrekonštruuje. Teraz 2 milióny hore komínom lebo bruško to alibisticky nechal na pleciach svojich úžasných manažérov a futbalistoch. Pýtam sa to naozaj tu budeme trpieť takéhoto neschopaka aj s celým ansablom? Veď dokázateľne poslali do luftu hádam 5 mega len tak. A to nehovoríme o drobnejšich veciach na ktoré sa vyprdli alebo sú predražené resp. tak nekvalitné, že by sa za to hanbili v rozbombardovanej Ukrajine. Čo spravili? Sídlisko pazitnu? Vedľa v Trnave za 2 volebné obdobia (o jedno menej ako mali bruskovci) spravili polovicu sídlisk. V 5krat väčšom meste. A na úplne inej úrovni ako to čo vidíme na pazitnej. Parkovisko pri železničnej stanici z vyhodených betónov a makadamu nevie spraviť 4 roky. Bežeckú dráhu na Fándlyho sabotovali dovtedy kym nevedeli že to bude vo volebnom roku. Chodníky a cesty sa v Seredi vylievajú asfaltom, ktorý sa inde používa na dočasné opravy. Chodníky sa vykladajú dohodnutou dlažbou zo Strabagu aj tam kde netreba. A cyklotrasa je v cepeni v takom stave že sa tam čoskoro niekto zabije. Čo nám vlastne bruskovci dali? Veď polovicu majetku rozpredali, od veľkých firiem akurát vedia vybaviť 10 matracov pre bezdomovcov aj keď tu firmy zarobia milióny ročne. Ale chápem niekomu stačí raz za rok si ísť lodkou okolo Chorvátska. Pár krát sa ukázať medzi ľuďmi a žrať nechutnú pizzu. Jednoducho zaseknutý v roku 1994.

 5. škoda stratených 12 rokov tí hlupáci toho neschopáka budú voliť znovu ako sa hovorí v riti boli a hovno videli preto im to stačí

 6. Prečo doteraz nikto z mesta, alebo jeho oficiálny zástupca sa nevyjadril k dianiu v klube a jeho budúcnosti. Prečo sa nehovorí o zodpovednosti za zlyhania. Či zasa sa iba potom rozdelia odmeny?

 7. prečo? to je jednoduché ak sa náhodou niečo tejto sešlosti podarí tak to je bruchova zásluha ak saniečo zvrzá ako so štadionom tam sa brucho hrá na mŕtveho chrobáka

 8. konatel SMSky je tiez za to zodpovedny vedel o tom ze ten stadion tam nemoze byt v tom prvom prevedeni a daval nato eura ktore isli do stratena alebo si ich niekto ulial

 9. Lebo je 95% tĺkov ako ty, ktorí čakajú na to, kedy niekto za nich začne riešiť veci. A potom začnú mudrovať a na nich nadávať. Ty chudák zakomplexovaný.

 10. Zodpovednosť má jednoznačne Tomcanyi.
  Treba ho volať na zodpovednosť! Však je on tou osobou, ktorá to mala udozorovat!
  Čo tak za jeho rozhodnutia vyvodiť voci nemu nielen politickú zodpovednosť, teda už ho nevoliť, ale aj zodpovednosť za premrhané peniaze! , zodpovednosť za škodu!
  To by tam však nemohli sedieť poslanci, jeho prisluhovači, ale iný zodpovední obyvatelia mesta!
  P.S.
  Ako je to s neplatne Tomcanyim odvolaným poslancom p. Hanusom?

 11. Tĺk si v prvom rade ty, keď si vedel o tom čo sa deje ako si to riešil?
  Na nikoho som nenadával, ale ty si obyčajný debilko.

 12. Myslím si, že o takejto obrovskej investícii mali byť občania informovaní. Ale my sa niečo dozvieme len tak, že to niekto vyzradí, čo sa deje v zákulisí. SMS je štadión? Aj naši poslanci sú nenormálni, keď odsúhlasili štadión pre l. ligu? To sa cítime pupkom sveta? Ale oni samí budú hrať 1. ligu? Už majú na účte sľúbené peniaze? To nevedia, že Matovič je len sľubotechna, čo dnes sľúbi, na druhý deň to poprie a ostatní? Len ako to vyzerá aj s ostatnými stavbami, že mnoho je pozastavených pre zdražovanie, čo by urobili, keby sa s tým začalo a peniaze by došli? Nechali by to iným, čo po nich prídu, aby sa s tým popasovali a nech si to riešia? Idú voľby. Hlava ich z toho bolieť nebude. Sú to zbytočne vyhodené milióny. Stačil by aj skromnejší štadión.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články