Rekonštrukcia futbalového štadióna – otázky a odpovede 1.časť  

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Mária Jandová, člen finančnej a majetkovej komisie / V našom meste v poslednom čase medzi obyvateľmi veľmi rezonuje otázka rekonštrukcie mestského FŠ a keďže sa mi , ako členovi finančnej a majetkovej komisie, naskytla možnosť priamo sa opýtať konateľa SMS , tak som túto možnosť využila. Za podpory predsedu komisie Ing.Horvátha / za čo mu touto cestou ďakujem /boli otázky zaslané priamo konateľovi Ing. Andrášikovi.

Keďže otázok bolo samozrejme viac, odpovede som sa rozhodla zverejniť postupne a pridať k nim môj osobný pohľad.

Celý „projekt“ rekonštrukcie štadiona sa začal už v roku 2019, čomu samozrejme predchádzala dlhosiahla komunikácia ŠKF s mestom za zatvorenými dverami.

Prvýkrát sa rokovalo o rekonštrukcii na zasadnutí MsZ dňa 19.06.2019, kde bol schválený zámer rekonštrukcie FŠ. Na MsZ konanom dňa 28.10.2019 bola predložená „ Informatívna správa o príprave a realizácii projektov – Financovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia FŠ . „

Podotýkam, že na obidvoch zasadnutiach MsZ prebiehala búrlivá diskusia, nakoľko bolo strašne veľa otázok zo strany poslancov, ale odpovede boli nepostačujúce. Nikto samozrejme nemal problém so samotnou rekonštrukciou, ale s rozsahom prác, financovaním, samotným predmetom rekonštrukcie a termínmi. Mať v Seredi prvoligový štadión bola odvážna idea, ktorá nakoniec aj tak dopadla. Išlo sa bezhlavo, bez akejkoľvek verejnej diskusie, bez akejkoľvek prezentácie obyvateľom mesta. A samozrejme to nebolo zadarmo a toho sa týka práve prvá otázka na Ing Andrášika.

 

Tu je list, ktorý bol zaslaný p. konateľovi :

 

Vážený pán konateľ,

medzi občanmi nášho mesta dlhodobo rezonujú otázky ohľadom „ Rekonštrukcie

mestského futbalového štadióna „.

Pýtajú sa občania, pýtajú sa poslanci, pýtajú sa členovia komisii, ale k riadnej a

uspokojivej odpovedi sa verejnosti stále nepodarilo dostať. Z rozpočtu mesta boli

vyčlenené finančné prostriedky ako minulý rok tak aj tento rok, bola poskytnutá

finančná dotácia zo štátu ale relevantné verejné informácie stále chýbajú.

Keďže sa stále nie je možné dopátrať k reálnym informáciám, poprosím o informácie,

ktoré zaujímajú veľkú časť občanov nášho mesta.

Poprosím zverejniť aktuálne platnú vizualizáciu budúceho zrekonštruovaného

futbalového štadióna.

Poprosím odpovede na nasledovné otázky :

 1. Koľko stála projektová dokumentácia na prvoligový štadión aj so všetkými

schvaľovacími procesmi a z akých finančných prostriedkov bola financovaná ?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu štadióna vypracovaná

firmou Ona studio s.r.o. bola mestom Sereď obstaraná verejným obstarávaním v sume

26 940,00€. Suma bola hradená z rozpočtu mesta Sereď.

Projektová dokumentácia pre búracie povolene, vypracovaná firmou Ona studio s.r.o. bola

objednaná mestom Sereď v sume 4 200,00 €. Suma bola hradená z rozpočtu mesta Sereď.

Projektová dokumentácia vypracovaná pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu štadióna

vypracovaná firmou Stavokov Projekt s.r.o., bola Správou majetku Sereď s.r.o. obstaraná

verejným obstarávaním v sume 30 000,-.€. Suma bola hradená z dotácie MF SR

.

Projektová dokumentácia vypracovaná pre stavebné povolenie na rekonštrukciu štadióna

vypracovaná firmou Stavokov Projekt s.r.o., bola Správou majetku Sereď s.r.o. obstaraná

verejným obstarávaním v sume 69 000,- €. Suma bola hradená z dotácie MF SR.

Na schvaľovacie procesy (vyjadrenia príslušných správcov sieti a úradov, svetlotechnické

posudky, akustické posudky, dopravné štatistiky) bolo celkovo minutých 14 000,- €. Suma bola hradená z dotácie MF SR.

 

 1. Koľko stála projektová dokumentácia na momentálne schvaľovaný futbalový štadión a z akých finančných zdrojov bola financovaná ?

Odpoveď:

Momentálne pracujeme s projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou Stavokov Projekt s.r.o..

 

Moja reakcia na odpoveď.

Farebne sú zvýraznené sumy za projektovú dokumentáciu.

MsZ bola odsúhlasená iba PD na architektonickú štúdiu s predpokladanou hodnotou zákazky 24 850 EUR bez DPH .

Podotýkam, nebola zverejnená žiadna vizualizácia, ani žiadna verejná diskusia, či  naše mesto potrebuje a vie prefinancovať výstavbu prvoligového štadióna.

Pýtam sa, koľko finančných prostriedkov bolo zbytočne použitých na PD, ktorá nikdy nebude použitá?

Poslanci mali informácie iba o vypracovaní PD v hodnote 24 850 EUR bez DPH. Všetko ostatné sa riešilo iba vrámci SMS sro., predpokladám za silnej účasti ŠKF. Je to transparentné konanie zo strany SMS sro ?

Chce mi niekto tvrdiť, že skúsená projektantská kancelária investorovi  nepovie : „ Tak vieš čo, prvoligový štadión sa do takejto obytnej zóny nezmestí, nie je tam ani obslužná infraštruktúra, nehovoriac o množstve parkovacích miest, či záchytného parkoviska, úzkej prístupovej cesty , problémového osvetlenia, hluku atď . ??? „

To vážne aj na základe takýchto zásadných otázok niekto rozhodol ísť do takejto  rekonštrukcie ?

Kto je zodpovedný za takéto mrhanie finančnými protriedkami  ? Kto je zodpovedný za zatajovanie skutočností ? Prečo sa nepredložil poslancom, resp. odborným komisiám  poriadny materiál s detailami rekonštrukcie ?

Predkladateľmi materiálov do MsZ bol projektový manažér Ing. Bíro ,MUDr. Bucha a Ing. Krajčovič.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. V tomto meste sa všetko robí naopak. A prečo? No lebo Tomčányi a spol je spolok nekompetentných jedincov. Ked idete stavať a potrebujete projekt tak si zavoláte architekta aby vám vypracoval projekt. Bežne sa projektant príde pozrieť na to kde je a ako je situovanýpozemok. Po obhliadke pozemku vám okamžite povie že zbytočne požadujete šírku domu 11 m keď pozemok má iba 11,5 m Takže ste hneď ušetril na prerábaní projektu. Lenže toto všetko si platíte zo dvojho a preto konáte rozumne a racionálne V prípade štadióna su to mestské či štátne peniaze a tie nikoho nepália

 2. Ja som na sto percent presvedčený, že tie peniaze z dotácie MF SR bude musieť mesto a teda my všetci, vrátiť. Dotácie, eurofondy a iné fondy sa nedávajú len tak do luftu.

 3. presne tak, pani Jandová má absolútnu pravdu. Všetko sa robilo systémom „hurá“ a pod pokličkou., poslanci, ktorí mali otázky, boli považovaní za nepriateľov futbalu

 4. máte absolútnu pravdu za to že som upozorňoval na niektoré dkutočnosti som sa automaticky dostal na čiernu listinu futbalistov a ako som tu už písal po poslednom hlasovaní o dotaáci 97 000 pritomní fsndovia futbslisti tak vulgárne nadávsli kolegyni Fačkovcovej že sa to tu ani nedá napísať

 5. Čím viac sa ľudia búria proti takémuto zaobchádzaním s finančnými prostriedkami v prospech stále opakovane jedinému subjektu a to futbalistom, tým viac radní páni ľudí provokujú a dokazujú si, že si urobia ako oni chcú a že nemá nikto právo do toho kecať. A tí vychýrení futbalisti miesto tých vulgarizmov by sa mali naučiť radšej hrať futbal. O svojej kvalite veľmi nepresvedčili. Ani najdrahší štadión, ani vysoké odmeny im nepomôžu, keď sú nanič. A vyhovárať sa na zlé podmienky na tréning, je úbohosť, lebo dostali už dosť peňazí. Idú nové voľby, tak si asi takto zabezpečia svojich voličov pre ďalšie obdobie.

 6. Aj tak si blbci zase zvolia tých „podnikateľov“ do zastupiteľstva a naďalej pôjdu mestské prachy na ich drahú zábavku.

 7. Poslanci a primator si dovolia len toľko koľko sme im mi ochotní tolerovať . A bohužiaľ len pár jedincov ma “ gule” povedať svoj nazor. Priveľa sme tolerovali a toto je výsledok v tomto meste a bohužiaľ aj v celej SR.

 8. Ale ako ho zastaviť? Urobil už veci aj súhlasu zastupiteľstva, na vlastnú päsť. Ale aj poslanci sú pätolizači, urobia čo chce. Ale aký vplyv majú naňho a poslancov Bucha, Stareček…, že im nedokáže povedať „nie“, že ste vy už dostali viac než vám patrilo a sú na rade aj iní? Tu niečo nie je v poriadku. Ale čo urobili s peniazmi, ktoré už každoročne dostávali? Len projekt, ktorý je tu v článku vyčíslený koľko stojí, až zrak prechádza? to znamená, že keď je projekt zaplatený, že tie peniaze dostanú. Špinavosť, ktorá sa len tak nevidí.

 9. Príbeh štadióna v Seredi mohol byť počinom, ktorý by v hypotetickej rovine mohol vyniesť primátora na piedestál a mohol mu zabezpečiť priazeň futbalistov a jeho voličov na veľmi dlhú dobu. Ale. Pohybujeme sa len v hypotézach a štadión, ako méta, na ktorú chcel primátor so svojimi spriaznenými poslancami a ľuďmi okolo seba dosiahnuť, bol dosiahnuteľný ako cesta do stredu zeme. Skôr sa pohybujeme v hypergalaktických priestoroch, ako v realite. Lenže loby podporovateľov bola veľká a ako projekt to na papieri vypadalo veľmi okázalo. Verejnosť, najmä tá futbalová, bola unesená z eufórie prvej ligy a vízie krásneho prvoligového stánku. Tí, ktorí vedeli, resp. videli do diania okolo chápali, že tento projekt v takom rozsahu, má skutočne len hypotetickú šancu. Ale čo. Ľudia sú nadšení, túžia po novom stánku, je povinnosťou, aj keď populistickou, stánok im dať. Teda aspoň vieru, že bude. Preto skupinka ľudí, aj keď nemala potuchy, údajne, koľko to bude celé stáť ani kde na to zobrať peniaze, sa do tohto projektu pustila. Ale stále nad týmto všetkým visel jeden otáznik, ktorý vyčnieval nad všetky otázniky. Čo potom, ak projekt padne, čo bolo určite pravdepodobnejšie, ako to, že sa podarí, kto ponesie zodpovednosť? Je viac než isté, kto by bol za projekt v prípade úspechu zodpovedný a kto by si pripísal všetky plusové body. To by boli ovácie. Ale kto sa pod toto celé podpíše, kto zoberie bremeno na svoje plecia a hlavne, kto bude znášať morálne opovrhnutie, keď toto stroskotá? Geniálny plán ako to vyriešiť pomohli spečatiť poslanci, ktorí zahlasovali za prevod majetku mesta, teda štadióna, do esemesky. Veď kolektívna vina ee. To bol ťah na bránu páni. V prípade úspechu sa priživiť a pripísať si ho, hoci pravdepodobnejšie sú dva roky prázdnin ako prvoligový štadión a v prípade neúspechu? Utopiť konateľa esemesky. Tak či onak, projekt sa nepodaril, čuduj sa svete, vinníka zatiaľ niet. Nuž, ale, ak sa niekto chystá pustiť do projektu, kde je očividná predpokladaná investícia štvornásobne vyššia a možno aj viac, ako má k dispozícii, tak potom je to šialenstvo o ktorom by sme sa nedočítali ani v tých najfantastickejších románoch Julesa Vernea. Tak kto teda nesie vinu za tento celoslovenský prepadák?

 10. Zasa si robia pani z Mnv kšefty chodníky v dezolatnom stave tráva po kolená všade bordel smeti Ale štadión kde bude smotanka zopár vyvolených bude top Štadión si mal na seba zarobiť futbalom a vstupenkami a nie z daní občanov

 11. „Niet nič zlého na stavaní vzdušných zámkov. Pokiaľ sa do nich nechcete nasťahovať.“
  Francoise Sagan,francúzska autorka 1935-2004

 12. Chodníky sú rozbité aj v New Yorku a nikto tam nepochybuje o stavbe športovísk.To sú názory zo stredoveku.Nehovorím ,že Sereď má hrať prvú ligu,ale že chce niekto niečo opraviť nie je predsa trestné.Ambície boli privysoké, s tým súhlasím ,ale zahraničné krabice na ornej pôde a Lidle ,Bille a podobné projekty takú kritiku neschytávajú.Treba merať rovným metrom nie len trapnými argumentmi.

 13. martin 24. júna 2022, 13:54…aj lidl alebo billa zije z dani obyvatelov ? alebo dava ich na taketo nezmyselne projekty ? asi nie

 14. Miro a z čoho žije LIDL,BILLA,ja si myslím ze z našich penez. Máš to dost pomýlené.

 15. Športoviská ako sú štadióny nikde vo vyspelých krajinách nestavajú mestá pre súkromné kluby. Podľa Vás MSG postavilo mesto NY? Real Madrid má mestský štadion ? To nie je úloha miest zastrešovať profesionálny futbal, komunizmus skončil pred 33 rokmi, Každý nech hrá na takom ihrisku na aké má. Čo im bránilo prenajať za Euro a postaviť za tú smiešnu sumičku, o ktorej rozprávajú akoby sme žili v Saudskej Arábii a ulice boli zo zlata …

 16. Pre Martina USA ma vôbec nezaujíma nech tam chodia aj v srackach Žijem tu a chcem za svoje odvedené dane chodiť po ceste a nie po tankodrome Mne sa zdá že do všetkého kecas a hovnu sa rozumieš

 17. Lidl a Billa žije z toho čo si zarobí taku možnosť maju aj futbalisti nech zarábaju na vstupnom

 18. Nepochopitelne a neuveritelne ako si poniektori myslia ze stadion a zabavku urcitej skupiny obyvatelstva ma hradit mesto z vlastnych zdrojov.Mesto ma hlavne podporovat deti a mladez.
  1.liga potrebuje sponzoring sukromneho charakteru a nie mesta.Asi tak by som pomenoval o com to vsetko je

 19. V New Yorku je tisíc verejných mestských športovísk a nielen MSGarden.Ale pome domov.Je to stále mestský majetok tak sa o to máme starať.Ak to kúpi ŠkF tak kašlať nato a vaše argumenty beriem nech si to zaplatia.Nikto nechce chodiť po tankodrome,tak dobre opravme cesty a kašlime na šport a kultúru.Mesto nesponzoruje len futbal ,ale aj iné verejno prospešné súkromné aktivity.A argument platím dane.Skúste si dať naceniť 50m opravy chodníka.A potom uvidíte načo sú vám vaše dane.

 20. V New Yorku je tisíc verejných mestských športovísk a nielen MSGarden.Ale pome domov.Je to stále mestský majetok tak sa o to máme starať.Ak to kúpi ŠkF tak kašlať nato a vaše argumenty beriem nech si to zaplatia.Nikto nechce chodiť po tankodrome,tak dobre opravme cesty a kašlime na šport a kultúru.Mesto nesponzoruje len futbal ,ale aj iné verejno prospešné súkromné aktivity.A argument platím dane.Skúste si dať naceniť 50m opravy chodníka.A potom uvidíte načo sú vám vaše dane.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -

Ďalšie články