Inflačnú pomoc sme rozšírili aj na osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MPSVR SR |MM|   Osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, budú mať nárok na jednorazovú pomoc vo výške 100 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozšírilo okruh ľudí, ktorí môžu žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda s legislatívnou pripomienkou, sa dotkne viac ako 2 200 opatrovateľov detí so zdravotným hendikepom, čo predstavuje balík pomoci vyše 220-tisíc eur. Cieľom je finančne pomôcť aj tejto skupine a prispieť im na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie či stravu.

Jednorazová inflačná pomoc 100 eur je určená osobe, ktorá sa riadne stará o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až osemnásť rokov. Tieto osoby totiž nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok a štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie.

„Prichádzame s návrhom doplnenia skupiny naozaj výrazne ohrozenej inflačnou krízou, v spolupráci s pani poslankyňou Žitňanskou. Ide najmä o rodičov detí, ktorí nemajú žiadny ďalší príjem, pretože sa nemôžu zamestnať ani si inak privyrobiť, keďže zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje celodennú starostlivosť. Zároveň nemajú ani nárok na dôchodok. Hovoríme o skupine celkom 2 256 opatrovateľov, ktorí si túto pomoc určite zaslúžia,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Jednorazový príspevok 100 eur dostanú vyplatený na základe žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Žiadať oň môžu v predĺženej lehote, a to až do 30. septembra 2022, aby tak o dotáciu mohli požiadať všetci, ktorí na ňu majú nárok.

Rodičia detí s dlhodobo nepriaznivým stavom sa tak radia k už prezentovanej skupine ľudí, ktorí môžu žiadať o jednorazovú  pomoc vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Patria k nim:

  • osobní asistenti, ktorí vykonávali  osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu  najmenej v rozsahu 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022, (k žiadosti prikladajú kópiu potvrdenia o vyplatených odmenách za tie kalendárne mesiace I. štvrťroka 2022, v ktorých vykonávali osobnú asistenciu, len ak takéto potvrdenie úradu nepredložili),
  • osoby, ktoré nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, avšak  opatrujú fyzickú osobu s ŤZP odkázanú podľa posudku alebo opatrujú blízku osobu, staršiu ako 80 rokov (k žiadosti priložia  potvrdenie zdravotnej poisťovne, že v máji 2022 boli poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie z titulu uvedeného opatrovania)
  • osoby nad 62 rokov s trvalým alebo prechodným bydliskom v SR, ktoré najneskôr v máji 2022 dosiahli vek 62 rokov a zároveň v máji 2022 boli bez príjmu (zo závislej činnosti, z podnikania, zo SZČO), neboli poberateľmi starobného či iného dôchodku, prípadne obdobnej dávky zo zahraničia.
- Inzercia -

Vzor žiadosti pre osoby starajúce sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ako aj všetky podrobnosti k postupu budú doplnené k podmienkam získania inflačnej pomoci zverejnených na webovom sídle ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Inflačná dotácia sa vypláca nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu podaná. To znamená, že napr. v prípade podania žiadosti v júni sa inflačná dotácia vyplatí v mesiaci júl 2022, a to v termínoch výplaty iných sociálnych dávok či príspevkov.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články