Hlavného kontrolóra v Seredi si budeme voliť až po skončení krízovej situácie, uznieslo sa zastupiteľstvo

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 16 JÚN 2022

Jedným z bodov rokovania dnešného mestského zastupiteľstvo bol návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné obdobie 2022 – 2028.

Kontrolóra volia poslanci na obdobie šesť rokov. Táto doba uplynula hlavnej kontrolórke nášho mesta v marci 2021, avšak pre trvanie krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nebol predložený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Podľa § 30f ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. platí, že: „Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený“.

Poslanci mali teda dve možnosti, a to vykonať voľbu hlavného kontrolóra až po skončení krízovej situácie, alebo vykonať voľbu počas krízovej situácie.

- Inzercia -

Zastupiteľstvo v Seredi sa dnes uznieslo na voľbe hlavného kontrolóra až po skončení krízovej situácie, čím sa stotožnila aj s názorom Legislatívno-právnej komisie pri mestskom zastupiteľstve.

 

Obrázok zdroj: https://www.najpravo.sk/clanky/hlavny-kontrolor-a-jeho-nezavislost.html

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. Tomčányi zase a znovu chcel porušiť „zákon“ ktorý jasne hovorí, že voľba má prebehnúť až po skončení krízovej situácie. Píše to tu aj autorka článku. Keby to nemal v úmysle nepredkladal by na zastupiteľstvo voľbu hlavnej kontrolórky.
    Zaujímavé na tom je to že asi pred rokom som sa pýtal prednostu, že prečo ešte nebola vyhlásená nová voľba hlavnej kontrolórky. Odpoveď so dostal, že je krízová situácia a tak sa sa doba jej funkcie predlžuje.
    Ale čo sa nestalo? Pani kontrolórka si na poslednom riadnom zastupiteľstve dovolila oponovať Tomčányimu a tak včera prišla odpoveď od Tomčányiho a síce že navrhol novú voľbu kontrolórky. Vôbec mu nevadilo, že protizákonne. Rovnako ako protizákonne zbavil poslanca Hanusa mandátu. Podľa mňa len z pomsty za to že mu nezobal z ruky. A dnes je na svete rozsudok, ktorý potvrdil, že Hanus bol zbavený mandátu protizákonne.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články