Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede boli ocenení čestným uznaním Ekologický čin roka 2021

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Západoslovenské múzeum v Trnave sa 6. júna 2022 stalo miestom vyhlásenia víťazov 11. ročníka Ekologického činu roka za rok 2021. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť aktivity v oblasti dokumentácie a likvidácie neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadby zelene, záchrane alebo dokumentácie cenného biotopu, využitia obnoviteľných zdrojov energie, v oblasti práce s mládežou, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia. „Odborná komisia posudzovala 27 prihlásených projektov v dvoch kategóriách. Najlepšie projekty boli odmenené aj finančne: pre prvé miesto bola udelená suma 1.200 eur, pre druhé 800 eur a pre tretie miesto 500 eur. Na základe vysokého množstva kvalitných projektov, kraj udelil aj čestné uznania s finančnou odmenou 400 eur,“ informoval na svojom webe Trnavský samosprávny kraj.

V súťaži Ekologický čin roka boli ocecené čestným uznaním dva projekty zo Serede.

– Projekt Mestskej polície s názvom: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

– Projekt manželov Kušnírových s názvom: Pre budúcnosť

„Aj prostredníctvom župnej súťaže Ekologický čin roka sa snažíme zviditeľniť starostlivosť o kvalitnejšie a zdravšie životné prostredie. Je na nás všetkých, aby sme sa snažili viesť spôsob života šetrnejší k prírode. Som rád, že v Trnavskom kraji býva množstvo obyvateľov, ktorým to nie je ľahostajné a záleží im na tom, v akom stave odovzdáme naše okolie ďalším generáciám,“ povedal župan Jozef Viskupič.

Hlavným cieľom oceneného projektu Mestskej polície v Seredi s názvom: Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou, bolo smerovať deti k trvalo udržateľnému spôsobu života, primeranou formou budovať rešpekt a úctu k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia, motivovať ich k ekologickému uvažovaniu a správaniu, k zvnútorneniu postojov podporujúcich tvorbu a ochranu životného prostredia a prispieť k environmentálnej výchove detí a mládeže. „Projekt prepája dopravnú výchovu, zdravý pohyb a bádanie po ekologických formách dopravy v meste Sereď. Aby mala prechádzka mestom rozmer dopravno-ekologický a výchovný, viedla deti hádankami súvisiacimi s dopravnou výchovou a vyzývala ich na bezpečný pohyb po cestách, rovnako ich sústreďovala na ekologické spôsoby dopravy, keďže trasa viedla po miestach, kde v meste možno vidieť ekologické spôsoby dopravy, samozrejme, tým najekologickejším spôsobom – po vlastných nohách,“ vysvetlila pre Seredské novinky preventiska MsP Karin Kapustová.

Druhý ocenený projekt zo Serede s názvom: Pre budúcnosť je z dielne manželov Milady a Jozefa Kušnírových. Obaja sú aktívni včelári, záhradkári a nadšenci pre trvalo udržateľný život. „So svojimi skúsenosťami sa nikdy neodmietnu podeliť a aktívne pôsobia pri všetkých osvetových činnostiach spolkov, v ktorých sú členmi. Ich prínos pre životné prostredie je možné vidieť v oblasti pri Čepeňskom ramene. Manželia Kušníroví z vlastnej iniciatívy a svojpomocne vysadili v oblasti cca 100 agátov okolo vodnej plochy, o tieto sa v lete starali zalievaním, osadili 8 vtáčích búdok a na jeseň 2021 iniciovali výsadbu lipovej aleje pri Čepeňskom ramene. Manželia Kušníroví sú príkladom ako môže jednotlivec prispieť k zmierňovaniu klimatickej krízy, k lepšej budúcnosti a iniciovať väčšie zmeny vo svojej komunite,“ predstavila manželov Karin Kapustová.

Ďalšie cenenia v kategórii občianskych združení, miest a dobrovoľníkov získali:
1.miesto: Miroslav Milota
2.miesto: OZ Ober Nussdorf
2.miesto: OZ Cez Kerestúr
3.miesto: OZ Samaria
3.miesto: Veronika Sekerová

V kategórii základných, materských a stredných škôl ocenenie získali:
1.miesto: ZŠ Leopoldov
2.miesto: ZŠ Viliama Paulíniho Tótha Senica
3.miesto: ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva Trnava

Čestné uznania okrem dvoch seredských projektov získali aj:
OZ Senica 2.0
OZ Čas pre rodinu

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články