Ján Himpán: Keď je Školská ulica práve pokosená, obyvatelia z Čepenskej už hlásia 40-centimetrovovú trávu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 27 MÁJ 2022 /

O tom, aký je cyklus kosenia, aké podnety práve hlásia Seredčania a koľko technicky a zamestnancov denne pracuje na údržbe mesta, zisťovali Seredské novinky u vedúceho údržby mesta, Jána Himpána.

 

AKO TO (NE)FUNGUJE

Každoročný májový kameň úrazu je kosenie. Ako ho tento rok zvládate?

Momentálne ideme podľa harmonogramu, teda plníme schválený časový plán kosby, avšak kvôli daždivému počasie sme nabrali malý časový sklz. Prvú kosbu sme tento rok začali v utorok po Veľkej noci, aktuálne v meste môžete sledovať druhú kosbu. Ak nám počasie dovolí, tak v koncom júna by sme mali ukončiť druhú kosbu. V priaznivom počasí jeden cyklus kosenia zaberie presne mesiac.

 

Kosíte aj súkromné plochy, napríklad sídlisko Meander?

Takých plôch je veľa. Pred rodinnými domami na ulici Pod hrádzou, sídlisko Meander, nové výstavby, toto sú len príklady. Majiteľov mesto ku koseniu vyzýva, no suplovať ich prácu nemôžeme a nestíhame. Výnimkou sú také plochy, ktoré mesto využíva so súhlasom majiteľa na verejné podujatia, čo je konkrétne parkovisko pred gymnáziom.

 

Prečo nekosíte podľa podnetov občanov?

Dodržiavame harmonogram, ktorý je logisticky nastavený tak, aby sme presunmi nestrácali čas a pritom prechádzali lokalitami mesta plynulo, nadväzujúco, systematicky. Pre nás to znamená začať sídliskom na Čepenskej, pokračujeme Spádovou, Dolnomajerskou, Jesenského, Komenského, Pažitnou, D. Štúra, Cukrovarskou, Fándlyho, smer zberný dvor, Cukrovarskou na Vinársku, Garbiarsku, Mlynársku a Školskú. Inak povedané, keď je Školská práve pokosená, tak obyvatelia z Čepenskej už hlásia na sídlisku 40-centimetrovú trávu.

 

Títeš je momentálne veľmi zarastený. O ten sa mesto nestará?

Pozemky priľahlé k rieke Váh po hrádzu kosí a udržiava Slovenský vodohospodársky podnik. Stali sa situácie, že kvôli svojim technickým príčinám kosbu nestíhal a vtedy nám kvôli bezpečnosti neostávalo iné, len skosiť hrádzu našimi kapacitami. V najbližších dňoch napríklad plánujem pokosiť pásy trávy priľahlé k cyklotrase, keďže je už vysoká. Robíme to pre obyvateľov.

 

PRÍRODA V MESTE

Na nepokosené plochy sú sťažnosti asi v každom meste najmä na jar. Prečo?

Každý rok je to rovnaké. Zeleň rastie najmä na jar. Je šťavnatá a celá príroda je v plnej sile tak, ako je to normálne a zdravé. Príroda nepočká. Ona má svoj údel, ktorým je rast a zazelenanie každej voľnej plochy. O pár týždňov sa rast zastaví, sťažností ubudne.

 

Ekologické, aj moderné, je ponechávať skosené seno na mieste. Deje sa to u nás?

Sídliská ani ulice Serede zatiaľ nemulčujeme, ale skosený materiál vynášame. Seno, ktoré by vzniklo vysušením bylinných a trávnych vňatí, by mohli spôsobiť alergikom problémy. Iná situácia je v Zámockom parku, čo je lokalita mimo sídliska. Tu si môžeme dovoliť ponechávať mulč na mieste.

 

Niektoré lokality parku však vyzerajú úplne neskosené. Prečo?

Kosíme tu etapovo. Okolie lavičiek a chodníkov je skosené na nízko, avšak vzdialenejšie lokality ponechávame niekde nepokosené z ekologických dôvodov. Taktiež ponechávame nepokosené veľkú plochu v Zámockom parku za kaštieľom.

 

Na Garbiarskej ulici je osadené tabuľka o lúčnej ploche. Čo sa tam deje?

Už druhý rok tam v dotyku s hrádzou pokusne nechávame vyšší trávnatý porast. Prvú kosbu síce zrealizujeme, kvôli vyčisteniu plochy, avšak druhú a ďalšie kosby vynecháme, a tak tu v lete dokážu zakvitnúť niektoré byliny. Poslednú kosbu pred zimou zasa zrealizujeme.

 

Aké výhody majú skosené a aké neskosené plochy?

Pokiaľ je tráva vyššia, tak vydrží zelená. Prežije v nej viac potrebného hmyzu, alebo dokážu zakvitnúť byliny, napríklad púpavy, ktoré sú potravou pre hmyz. A hlavne sa viac udržiava vlhkosť. Nech si ľudia všimnú obdobie júl a august, kedy bude mesto po tretej kosbe. Klimatické podmienky tohto ročného obdobia zapríčinia spomalenie a zastavenie rastu tráv a bylín a sídliská budú žlté až hnedé, vyschnuté. Tam, kde je neskosené, bude zelená farba.

 

ZÁHRADNÍCI a KOSCI MESTA

Nedávno visel inzerát na nového záhradníka/záhradníčku. Nabrali sme sily?

Na oddelenie údržby mesta sme prijali viac zamestnancov, bolo to už nutné. Nastúpil zamestnanec na kosenie s vyžínačkou, ďalšieho človeka sme prijali na prácu orezávania zelených plotov a kríkov. Na dohodu sme prijali aj ďalšie dve ženy, ktorých náplň práce je len a len odburinenie novozaloženého parčíka na sídlisku D. Štúra, čím ich práca aj skončí. Okrem nich sme prijali aj spomínanú ďalšiu pracovnú silu, ktorá sa bude dlhodobo venovať starostlivosti o zeleň v tomto parku. Sumárne, oddelenie údržby mesta je na aktuálnu sezónu posilnené o tri pracovné sily.

 

Kde konkrétne ich využijeme?

Plochy zelene v meste sa reálne rozširujú a špecifickosť a náročnosť práce za poslednú dobu narástla. Pribudla potreba starostlivosti o spomínaný parčík na D. Štúra, nová náročná plocha na údržbu bude na Cukrovarskej pri bývalej Vrave a pri Sokolovni, kde pribudne starostlivosť o novozaložené lúčne plochy, s ktorými sami zatiaľ nemáme vlastné skúsenosti. Budeme pozorovať a učiť sa, ako sa o tieto plochy starať, ako bude na ne reagovať verejnosť.

 

TECHNIKA v MESTE

Pracujú kosci efektívne?

Ak ľudia vidia našich chlapov postávať pri kosačkách, mali by vedieť, že stroje sa prehrievajú. Pracujú denne osem aj desať hodín, čo je záťaž, a preto sa musia chladiť. Na to treba istý čas.

 

Prečo nekúpite ďalšie stroje?

Predstavte si, že by sme nakúpili nové traktorové kosačky, aby sme kosili napríklad trikrát rýchlejšie. K strojom potrebujeme prijať aj kvalifikovaných ľudí. Techniku aj ľudí využijeme v máji a v júni na sto percent. Ostatnú časť z roka budú zbytoční. Čo s nimi? Techniku odstaviť a ľudí prepustiť?

Dobrá spolupráca sa nastavila so ZŠ J. Fándlyho, ktorá nám pre naše potreby zapožičiava už druhú sezónu traktorovú kosačku.

 

Zaujímavú kosačka však predsa vidno kosiť v Zámockom parku. Je nová?

Áno, zakúpili sme špeciálnu štvorkolkovú. Má znížené ťažisko oproti ostatným, ktoré v meste využívame. Dokáže pracovať aj vo svahovitejšom teréne, reálne ju využívame vo veľkom parku a priamo v amfiteátri. Jej praktická výhoda pre mesto je tá, že nepotrebujeme vozidlo na odvoz pokoseného materiálu, pretože mulčuje trávu na centimetrové kúsky a rozmetá. Z toho zasa vyplýva nevýhoda, že na sídliskách je nevyužiteľná.

 

ĽUDIA v MESTE

Vaše oddelenie sa stará aj o čistotu mesta. Ako vnímate nedostatky v podobe odpadkov po sídliskách?

Máme taký fenomén v Seredi, vidieť ho na Meandri, na D. Štúra, Námestí Slobody, alebo Garbiarskej ulici. Vyjde občan z činžiaku a svoj domový odpad vhodí do najbližšej kameninovej smetnej nádoby. Nie do smetiaku na to určeného. Čo sa stane? Ostatní už nemajú kam hodiť papierik, tí rozumnejší ho vyhodia doma, no niektorí ho hodia vedľa, alebo nasilu napchajú do koša. Ale ten z neho trčí a vietor ho rýchlo vytiahne. A tak vznikajú špinavé sídliská. Potom sa občania dožadujú od mesta prísť upratať. Ale my upratujeme stále. Len nie je možné zdvíhať smeti po neporiadnikoch. Poradíte? Máme harmonogram a dvoch zamestnancov na čistenie malých smetných nádob v strede mesta. Po okrajových častiach, sídliskách a cyklotrasy nám čistí ďalší zamestnanec s malým autom. Čistíme nádoby a zbierame odpad, exkrementy po psoch raz za dva týždne a zároveň aj dopĺňame sáčiky. Žiaľ ľudia sú aj neporiadni a dokonca nám sáčiky kradnú alebo ich znehodnocujú.

 

Dostávate od občanov tipy na vylepšenie mesta?

Veľa podnetov od ľudí je racionálnych a realizovateľných, vychádzame v ústrety ako sa len dá a riešime za pochodu. Doplnili sme takto napríklad odpadkové koše, dohodli odvoz veľkoobjemového odpadu, odpratali sme pokosené seno zo sídliska a tak ďalej.

 

Pochválili vás už?

Nie je to zatiaľ zvykom, ale áno, stáva sa tak. Vďační sú predovšetkým starší obyvatelia mesta a verte, že to veľmi poteší a povzbudí do ďalšej práce.

 

Aké telefonáty dostávate?

Milé aj nemilé, je to súčasť služby verejnosti. Sú Seredčania, z ktorých cez telefón vnímate, že ich podnet je dobre mienený, chce prispieť k vyriešeniu, alebo nám dá aj dobrý návod. Za tieto ďakujem. A potom sú takí, ktorí sú hneď od začiatku nastavení útočne, nechcú dosiahnuť vyriešenie nejakého problému, len hľadajú nejakú kauzu. Tým pomôcť neviem.

 

Čo vás vie rozčúliť?

Deštrukcia. Uvediem príklad. V meste máme zavlažovacie vaky pre stromy, kvapkovým systémom zalievajú mladé stromy, ktorým sa potom naozaj lepšie zakoreňuje a hlavne prežívajú horúce dni v letnom období. Za jednu sezónu nám ale 39 kusov poničili. Boli prepálené cigaretovými ohorkami, alebo prerezané. Tak neviem, chceme stromy v meste, či nie? Vandalov treba nahlásiť mestskej polícii.

 

REŠPEKT.

Je práca na vašom oddelení niečím špecifická?

Výsledok našej práce vidia ľudia v teréne každý deň. Nesedíme v kancelárii, riadime sa ročnými obdobiami. V zime odmetáme sneh a posýpame cesty, na jar vysádzame, kosíme, orezávame kríky, cez leto polievame, na jeseň sadíme stromy. Zberáme odpadky, odnášame veľkoobjemové odpady, elektroodpady, zelené bioodpady, zametáme ulice, upravujeme mesto pred akciami a po nich. Od 1. mája do 30. septembra má naše oddelenie posunutú pracovnú dobu od šiestej hodiny ráno, kvôli vonkajším teplotám.

 

Seredčania sú vraj hákliví na zvuk kosačiek.

Ospravedlňujem sa, ak niekoho zobudíme napríklad o šiestej ráno. Chápem, že to nie je príjemné, na druhej strane my si plníme svoju robotu. Ľudia chcú mať pokosené sídliská a my to zabezpečujeme. V letných horúčavách zo zdravotných dôvodov reálne nevydržíme pracovať na úpeku, aj stroje majú svoje limity, tobôž ľudia. Je to o vzájomnom rešpekte. V mene všetkých zamestnancov oddelenia údržby mesta ďakujem občanom za pochopenie. Môžu si byť istí, že sa snažíme splniť úlohy tak, aby boli čo najspokojnejší a naše mesto bolo čo najkrajšie.

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. A čo takto zapojiť do prác naše vykŕmene tulene? Možno potom by sa aj stíhalo! Či oni nemusia pracovať, len nátŕčajú ruky na dávky ?

 2. CYPRIAN naší pričmúdení spoluobčania majú iba práva a nároky,povinnosti nie.
  To si nevedel ?

 3. Keď tam nebude Himpan pôjde to lepšie, stále sa vyhovára že to nejde ,že ho tam ešte vedenie mesta drží .Občania pred domom si určite pokosia sami nech mesto odpočita z daní a pôjde to. Lenže Krajčovič by nemal 25 tisícové odmeny.

 4. himpan je spravny chlap,bohuzial ked ma malo ludi a techniky,moc sa neda vyskakovat.

 5. Kedisi chodili kosiť naši dochodci boli traja a stíhali to ručne kosiť, terás sú benzínové kosačky a nestíhajú lebo Mesto nemá záujem zobrať dôchodcov a zaplatiť im aby si trocha prilepšili k dôchodku.

 6. Vždy sú aj iné možnosti ako zabezpečiť včasné kosenie.. ostatné sú výhovorky (netvrdím že za to môže p.Himpán, ale z rozhovoru počujem len výhovorky, otázne je ak by prišiel s argumentami, či mu to mesto umožní-ale v tomto rozhovore nič také neuviedol, a možnosti sú…). Ale ževraj už končí teraz tak uvidíme kto bude nový namiesto neho

 7. Chápem harmonogram prác, ale ak ich je málo a nestíhajú kosiť, tak prečo neprijmú viac ľudí ? Pán Himpán argumentuje vraj by nemali v medziobdobí čo robiť. To snáď žartuje ? V našom meste nie je čo kosiť, rezať, vysádzať, opravovať, natierať, odvážať, čistiť… a kropiť ulice cez leto. V meste, aby bolo pekné je robota neustále. Už len napr, zbieraním papierikov na sídliskach máte vystarané s robotou na celý rok. Neviem, či niekedy boli títo ľudia sa pozrieť napr. najbližšie vo Viedni, či tam videli takúto vysokú trávu okrem vyslovene krásnym plotom ohradených mestských lúk, ktoré ale tiež sú plné, vysadené nádhernými poľnými kvetmi a nenechané napospas osudu. Veď takto sa naozaj nikam nepohneme. V meste Sereď sú obrovské zahraničné aj slovenské firmy s obrovskými ziskami, nechápem a nerozumiem, že nie je možné vytvoriť spoluúčasť týchto firiem napr. na dotovaní pracovníkov VPP alebo zakúpením kosačiek, či iných vecí, napr. náterových hmôt na lavičky a podobne.

 8. A čo takto upratať rómom okolo bungalovov na cukrovarskej? Stále sa len onanujete okolo MSÚ a mesto je chrontavé až no… chodte sa previezť do nejakej zpotenej rakúskej dediny na okraji tam je to sto a jedna… kedy u nás bude takáto mentalita?

 9. Himpánko. Za roky nič a zrazu totok? Ideš kandidovať? Jasné že áno. Krochkáč tam potrebuje svojich.

 10. Áno kritizovať to je dnes móda hlavne ty darebny moderny ľudia doma s obyvacky podľa seba súdim teba

 11. Nuž ale z článku vyplýva, že jednoducho nestíhajú a to sa dá vyriešiť probratím ďalších ľudí. Ak je obava, že mimo sezóny by nemali čo robiť, tak treba ich pribrať na dobu určitú. To nie je žiadna veda.

 12. Nebolo by zlé zapojiť do prác aj ukranincov , aby si nezvykli ako naše tulene ze majú všetko
  zadara

 13. A prečo nevyužiť a nezaškoliť ľudí, ktorí sú dlhodobo na úrade práce. Pol roka je dosť dlhá doba na zaškolenie. Keby niekto mal povinnosť pomáhať pri verejných prácach hneď by bolo menej nezamestnaných. A spomínate Čepeňskú ulicu. Pamätám si keď nastúpil Tomčány tak ukazoval výsadbu kríkov stromov popri ceste. Jediné čo spravil tak skácal všetky stromy, ktoré tam boli. Za mňa Tomčány je veľmi neprofesionálny primátor. Aj odmeny dáva iba svojím ľuďom, ktorí pre neho niečo robia. Už by ho mal vymeniť mladší človek

 14. Mal by ho vymeniť p. Majko je to kapacita hneď by bolo čistejšie mesto! Je to ničo ako keď ste si zvolili zmenu oľano miesto smer 🍾

 15. Prosím ťa neplač. Onedlho budú voľby a môžeš krúžkovať tých hnusných zlodejských klamárov, ty smerácky tĺk.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -

Ďalšie články