V európskom regióne sa šíri vírusové ochorenie Opičie kiahne – základné informácie o ochorení

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

ÚVZ SR |MM| Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovici mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky.


Slovensko k dnešnému dňu nezaznamenalo žiaden potvrdený ani podozrivý prípad opičích kiahní. Prípady ochorenia na Slovensku neevidujeme ani v minulosti.

Európa – a to vrátane Slovenska – nie je endemickou oblasťou výskytu opičích kiahní. V dobe širokých možností cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt ochorenia mimo doteraz známych endemických oblastí však nie  je možné vylúčiť, že by mohol byť zaznamenaný importovaný prípad ochorenia aj u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpokladáme.

Úrad verejného zdravotníctva SR dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte opičích kiahní v Európe a je v kontakte s európskymi štátmi prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie EWRS.

Opičie kiahne nie sú  nové ochorenie, no prípady tohto ochorenia mimo endemických území Afriky vyvolávajú odborný záujem. V nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať odborné diskusie na medzinárodnej úrovni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a vhodnej forme prevencie. Upozorňujeme, že informácie o tomto ochorení sa preto môžu v nasledujúcom období upraviť, spresniť, či korigovať.


Opičie kiahne – charakteristika ochorenia

 • Vírusové, zoonotické ochorenie spôsobené vírusom rodu Orthopoxvirus z čeľade Poxviridae. Prvýkrát bolo u človeka ochorenie hlásené v roku 1970 v Demokratickej republike Kongo.
 • Vírus opičích kiahní je podobný vírusu varioly – pôvodcovi dodnes jediného úspešne celosvetovo eradikovaného infekčného ochorenia (eradikácia bola oficiálne deklarovaná WHO ešte v roku 1980). Symptómy opičích kiahní sú podobné, avšak miernejšie ako v prípade pravých kiahní.
 • V krajinách, kde sa vírus vyskytuje endemicky, sa predpokladá šírenie na ľudí najmä z infikovaných divo žijúcich zvierat, ktoré sú lovené a spracúvané na mäso. Dosiaľ sa však nepodarilo jednoznačne stanoviť, čo presne je rezervoárom vírusu, objavil sa však u hlodavcov a primátov na území Afriky.
 • Po tom, čo vírus prejde zo zvieraťa na ľudského hostiteľa, môže dochádzať aj k prenosu z človeka na človeka. Za štandardnú cestu šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje prenos:
  1. prostredníctvom kvapôčok – vírusom obohatených slín a výlučkov z dýchacích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice očí, nosa a hrdla,
  2. kontaktom s léziami opičích kiahní alebo telesnými tekutinami, respektíve preniknutím vírusu cez (aj voľným okom neviditeľné) ranky na koži,
  3. k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s predmetmi alebo bielizňou kontaminovanou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy – prejavy ochorenia

Inkubačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže kolísať od 5 až do 21 dní.

Medzi prvé príznaky patria:

 • zvýšená telesná teplota, horúčka
 • bolesť hlavy
 • bolesti svalov
 • bolesť chrbta
 • opuch lymfatických uzlín
 • zimnica
 • únava až vyčerpanie

Infikované osoby pociťujú najskôr príznaky podobné chrípke – horúčku, únavu, bolesti svalov, zimnicu – ako aj opuch lymfatických uzlín. Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. Výsev častokrát začína na tvári a následne sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, nôh a genitálnej oblasti.

Vyrážka sa síce objavuje aj pri iných infekčných ochoreniach, no v prípade opičích kiahní má výsev niektoré špecifické vlastnosti – objavuje sa aj na spodnej časti chodidiel.

Klinické príznaky ochorenia sú podobné príznakom pri ovčích kiahňach. Rozdiel je vo vývoji kožných lézií. Kožné lézie sa vo všeobecnosti všetky objavujú v rovnakom štádiu, čo je charakteristickým znakom varioly (pravé kiahne) a opičích kiahní. Lézie ovčích kiahní sa objavujú postupne, takže na tele sa v jednom čase nachádzajú vyrážky v rôznych štádiách.

Výsyp sa začína červenými škvrnami, ktoré sa menia na pupienok, neskôr sa plnia čírou až hnisavou tekutinou a následne vzniká chrasta. Po odpadnutí chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do 2 až 4 týždňov.

Riziko úmrtia pri ochoreniach na opičie kiahne spôsobené západoafrickou skupinou vírusu, ktorá bola doteraz zistená v prípadoch hlásených v Európe, je 3,6 %. Smrtnosť je vyššia u detí a mladých dospelých a osôb s oslabenou imunitou, ktoré sú obzvlášť ohrozené závažným priebehom ochorenia.

Liečba je symptomatická, vakcína proti ochoreniu nie je bežne dostupná. Efektívnu ochranu poskytuje vakcína proti pravým kiahňam (variole). Vzhľadom na celosvetovú eradikáciu varioly v roku 1980 sa však očkovanie už nevykonáva.


Súčasná situácia

 • Vzhľadom na aktuálny výskyt ochorenia mimo doteraz známych endemických oblastí WHO na budúci týždeň avizovalo odborné stretnutie, na ktorom plánuje revidovať a analyzovať iné možnosti prenosu a šírenia ochorenia opičích kiahní v ľudskej populácii.
 • Prípady mimo Afriky boli zriedkavé, hoci v roku 2003 došlo v Spojených štátoch k prepuknutiu choroby, ktorá zahŕňala 47 potvrdených a pravdepodobných prípadov v šiestich štátoch. Išlo o prvé ohnisko nákazy hlásené z mimoafrického štátu. Prípady ochorenia sa dávali do epidemiologickej súvislosti s dovozom malých cicavcov z Ghany. V roku 2018 boli v UK hlásené 3 prípady ochorenia, dve u cestovateľov z Nigérie a jedno u zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa o nich staral.
 • V ostatných rokoch boli evidované prípady opičích kiahní mimo afrických štátov. USA odhalili v roku 2021 dva prípady, oba u cestujúcich, ktorí sa vrátili z Nigérie. Spojené kráľovstvo zaznamenalo v posledných rokoch viacero importovaných ochorení a prípady zaznamenali aj Izrael a Singapur.
 • Dňa 7. mája 2022 bolo vo Veľkej Británii potvrdené ochorenie na opičie kiahne. Aktuálne sa evidujú nové potvrdené a podozrivé prípady ochorenia vo Veľkej Británii, v Portugalsku, v Španielsku, vo Švédsku a v USA. Predpokladá sa, že hlásenia na podozrenia z infekcie budú v nasledujúcich týždňoch pribúdať.
 • Nateraz nie je jasné, či prípady v uvedených krajinách sú vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti. Pokračuje epidemiologické a laboratórne vyšetrovanie.
 • ECDC podrobne monitoruje situáciu a je v kontakte s členskými štátmi EÚ a štátmi, ktoré sú zapojené v Health Security Comittee. ECDC pracuje na príprave súhrnného dokumentu na rýchle posúdenie rizík, zverejnený by mal byť v 21. kalendárnom týždni. ÚVZ SR poskytnuté informácie využije pri ďalšom hodnotení rizík a prevencii šírenia ochorenia na území Slovenska.
 • V regióne strednej Európy nateraz neboli hlásené potvrdené ani podozrivé prípady opičích kiahní. Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne pozorne monitoruje situáciu vo výskyte opičích kiahní v Európe a je v kontakte s európskymi štátmi prostredníctvom európskeho systému včasného varovania a reakcie EWRS.


Opatrenia a odporúčaná forma prevencie*

(*upozorňujeme, že tieto odporúčania môžu byť v dohľadnom čase odborne prehodnotené – upravené či doplnené)

V súčasnosti sa odporúčania zameriavajú prioritne na osoby žijúce v / cestujúce do západnej a centrálnej Afriky:

 1. Vyhýbajte sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky alebo potvrdenú infekciu opičích kiahní.
 2. Vyhýbajte sa kontaktu so zvieratami a predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované výlučkami zvierat.
 3. Konzumujte tepelne upravenú stravu, nekonzumujte mäso divoko žijúce zvierat.
 4. Dodržiavajte dôslednú a častú hygiena rúk a to použitím vody a mydla, alebo použitím dezinfekcie na alkoholovej báze.
 5. Nepoužívajte spoločnú posteľnú bielizeň či uteráky.

Opatrenia na kontrolu verejného zdravia sú zamerané predovšetkým na zníženie prenosu ochorenia z človeka na človeka prostredníctvom:

 • Včasného rozpoznania prípadov na základe odborného lekárskeho a laboratórneho vyšetrenia,
 • izolácie infikovaných pacientov,
 • implementácie vhodných opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií v zdravotníckych zariadeniach,
 • včasnej detekcie možných nových a pravdepodobných prípadov sledovaním kontaktov.


V súčasnosti by zdravotnícki pracovníci mali v rámci diferenciálnej diagnostiky zvážiť infekciu opičími kiahňami u jedincov so zodpovedajúcimi klinickými príznakmi.
Je nutné informovať odbornú a laickú verejnosť o potenciálnom riziku šírenia opičích kiahní, najmä u osôb, ktoré majú príležitostný sex, viac sexuálnych partnerov a MSM komunity. Jedinci so zodpovedajúcimi príznakmi by mali bezodkladne vyhľadať odbornú starostlivosť.

Ďalšie informácie o ochorení a aktuálna situácia v Európe:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/monkeypox-cases-reported-uk-and-portugal

https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-cases-confirmed-in-england-latest-updates

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
 1. Ako sa dostali kiahne z opice na človeka? Minule tu bol článok ako sa niekto háral so sučkou nemeckého ovčiaka.

 2. Info! Aj keď je to pre niekoho ťažko uveriteľné, človek je tiež druh opice. A krenáša sa kašlaním, je to v článku.

 3. Počkaj počkaj! A s covidom to ako bolo hadam mi nechces nakukat ze ten netopier zakašlal na talianského turistu…

 4. opicie kiahne vznikaju tak ze zoberies dieru z kolaca a vlozis do nej z opice rit… strasia presne ako strasili uz pocas vrcholu “svetoveho narodneho povstania” s roznymi novymi “objavmi”, spomenme si na este predpandemicku ziku, nedaju ludom vydychnut, rusko po tych hajzloch ide a myslia to vazne

 5. Upozornujeme diskutujucich, aby sa podla obsahu prisaneho textu niektorymi diskutujucimi snazili rozlistit, kto je realny diskutujuci a kto prokremelsky troll motivovany sirit ucelovu propagandu, ako napr: medved grisa 21. mája 2022, 11:25

  A takato diskusia moze v konecnom dosledku vyznamne napomoct k postupnemu budovaniu ostrazitosti diskutujucich, co nam vsetkym (hlavne im) pomoze v buducnosti.

  K teme propagandy na zaklade VLASTNEHO DLHOROCNEHO VYSKUMU diskusie pripravujeme prednasku s diskusiou a navodom, co si treba vsimat a ako sa aspon ciastocne vyhnut klamstvam, ktore na nas cihaju v kazdej diskusii.

 6. Daniel 21. mája 2022, 13:00 – nemaj obavy, Ty si uplnym standardom nicim nevycnievajucim a pomerne lahko predvidatelnym prakticky v kazdej situacii. Ty si uplne standardna vzorka diskutujuceho.

 7. Omylom som ťukol na tlačítko „pridať komentár“
  Covid teror skončil doslova zo dňa na deň a hned začalo šialenstvo s Ukrajinou. Globalisti nás potrebujú sústavne niečím strašiť,tak to chápem tak že na Ukrajine to každú chvíľu skončí,tak treba nás plašiť novým terorom. Tak teda kiahne…
  Kto to nevidí je určite celkom slepý alebo má v hlave modro – žlté hovno !

 8. Daniel 21. mája 2022, 13:07 – ja to vidim skor tak, ze Putin si povedal, ze ked to da, tak v momente, kedy je svet rozpolteny prave fakt dobre rozbehnutou antivaxerskou propagandou.

  Nie je nahodou, ze z tvrdych antivaxerov sa zrazu stali tvrdi prokremelski sialenci obhajujuci zverstva a znasilnovanie zien a deti vojakmi Ruskej armady v cudzej krajine.

  Ako keby tieto exemplare boli systematicky klonovane – bez takto zavratnej propagandy by mal podstatne tazsiu ulohu. Akurat sa Putin preratal – EU a NATO de facto spojil a vysledok vidime. Extremna medzinarodna izolacia Ruskej federacie, ekonomika ich zenie o desiatky rokov nazad a z nutnosti ozivuju vyrobu Moskvicov emisnej normy Euro 0 bez ABS, ESP, airbagov a akychkolvek modernych bezpecnostnych prvkov.

  Onedlho takto budu po ruskych cestach behat „nove“ auta urovne muzealnych exponatov sucasneho vyspeleho sveta.

  Chapem, ze drviva vacsina propagatorov prokremelskej propagandy toto nepochopi, alebo pochopit nechce. A ze dalej budu tvrdit, ze divadlo v Mariupole si zbombardovali Ukrajinci sami a ze ja som v Mariupole nikdy nebol, len sa mi celkom dari robit fotomontaze vo PhotoShope.

 9. Že kto si čo myslí nech si nechá pre seba… dôležité je to čo sa reálne deje a ja si o tom myslím svoje …

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -

Ďalšie články