Pozor na termíny! Po novom treba polícii nahlásiť držbu niektorých zbraní

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezídium PZ SR |MM|  Dňa 01.05. 2022 uplynuli presne tri mesiace od účinnosti novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Aktuálne znenie novely zákona je dostupné na odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20220201?fbclid=IwAR3W2tQt4gNPyxSK_C42DeUfUdnkSSse0H3IK3j3ePGoqzdR0aojMAAH7qQ

Medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla patrí povinnosť pre občanov, fyzické osoby – podnikateľov, či podnikateľské subjekty nahlásiť polícii držbu strelných zbraní, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, resp. nepodliehali evidenčnej povinnosti.

Táto povinnosť musí byť splnená v lehote do 30.06.2022. Upozorňujeme na túto povinnosť všetky potencionálne dotknuté osoby s cieľom predchádzať sankciám, ktoré budú po tomto termíne uplatňované.

Pripomíname, že je potrebné skontrolovať strelné zbrane, ktoré máte doma a môžu patriť do skupiny zbraní, ktoré treba nahlásiť.

O AKÉ ZBRANE IDE?

Všeobecne môžeme tieto zbrane označiť ako zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich (pred úpravou) medzi zbrane kategórie A, samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník. Popri týchto zbraniach je povinné oznamovať aj držbu nadlimitných zásobníkov (pričom kapacitný limit je pre zásobníky do krátkej zbrane 20 nábojov a do dlhej 10 nábojov).

Podľa novely zákona ide o strelné zbrane uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q):
samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, napríklad samonabíjacia guľovnica SA vz. 58, AK 48 a pod.; krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, teda zásobník s kapacitou väčšou ako 20 nábojov do ľubovoľnej pištole, dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, teda zásobník s kapacitou väčšou ako 10 nábojov do samonabíjacej guľovnici SA vz. 58, ale aj do ČZ vz. 858 Tactical, AR 15 a pod. krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

AKO ICH NAHLASOVAŤ?

Uvedenú povinnosť je potrebné splniť prostredníctvom tlačiva NOVÉ_Oznámenie o držbe zbrane kategórie A (na odkaze: Zbrane a strelivo, Ministerstvo vnútra SR – Polícia (https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo) na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ v mieste pobytu.

V prípade ak majiteľ nie je držiteľom zbrojného preukazu a zbraň si chce ponechať v držbe môže si v termíne do 31. januára 2023 požiadať o vydanie príslušnej skupinu zbrojného preukazu, ktorá ho oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane, pričom sa považuje za osobu, ktorej výnimka potrebná na držbu tejto zbrane bola udelená.

ČO AK NESTIHNEM TERMÍN?

V prípade, že majiteľ zbrane si uvedenú povinnosť nesplní v zákonnom stanovenom termíne bude to posudzované ako priestupok na úseku zbraní a streliva, za ktorý mu môže byť priestupcovi uložená pokuta v správnom konaní až do 663 eur, v rozkaznom konaní do 400 eur a v blokovom konaní do 200 eur.
Informácia k platnosti výnimiek na držanie zbrane kategórie A, ktoré boli udelené pred 01. februárom 2022.

Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A, ktorá bola vydaná pred 01. februárom 2022 stratili platnosť dňom 31. marca 2022, teda už držiteľa už neoprávňuje na nadobúdanie ďalších zbraní kategórie A. Na držbu zbraní uvedenej kategórie, ktoré boli evidované do 31. marca 2022 takáto výnimka je aj naďalej platná.
POZOR! V súčasnej dobe je potrebné pred nadobudnutím vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A požiadať o vydanie novej výnimky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona, rovnako to platí aj pre držiteľov zbrojných licencií.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. Čím sa budeme brániť? Rúčkou od lopaty či ako? A ešte jedn otázka ak mám gumipušku do akej kategórie zbrojáku patrí?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -

Ďalšie články