Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

MV SR |MM|   Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať … Čítať ďalej Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle