Analýza obyvateľov – demografická krivka za uplynulé roky

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Počet obyvateľov je za posledné roky v našom meste takmer stabilizovaný aj keď mierny pokles. badať je. Kým v roku 2018 žilo v Seredi 16 028 ľudí, v roku 2019 to bolo o čosi menej a to 15 882. O rok neskôr, v roku 2020 nás bolo 15 763 no a v roku 2021 štatistika uvádza počet obyvateľov 15 533.

Pôrodnosť

Čo sa týka pôrodnosti, počet narodených detí je v posledných rokoch v Seredi kolísavý. V roku 2018 sa v našom meste narodilo 140 bábätiek. V nasledujúcom roku bolo toto číslo takmer rovnaké a to 139. V roku 2020 prišlo na svet 150 detí a v roku 2021 sa ich narodilo 121.

Pôrodnosť v niektorých okolitých mestách za rok 2021 ešte zverejnená nie je. No pre zaujímavosť si môžeme porovnať rok 2020. Ako je vyššie písané v tomto roku sa v Seredi narodilo 150 detičiek. V Galante s počtom obyvateľov 14 926 ( k 31.12.2020 ) sa v roku 2020 narodilo 126 detí a v Šali s počtom obyvateľov 21 304 ( k 31.12.2020 ) ich bolo 152.

Úmrtnosť

Ako sa detičky rodili, tak ľudia žiaľ aj umierali. V roku 2018 bola úmrtnosť 170 ľudí, v roku 2019 to bolo 166, v roku 2020 umrelo 165 ľudí. Svoju silu ukázala korona aj v našom meste a s tým súvisela aj vyššia úmrtnosť, ktorá predstavovala minulý rok 234 ľudí.

Tak ako pri pôrodnosti aj tu môžeme porovnávať. V roku 2020 ako sme písali umrelo v Seredi 165 ľudí. V Galante to bolo v roku 2020 celkom 176 ľudí a v Šali 245 ľudí.

Odsťahovaní a prisťahovaní

Dôležitým údajom sú aj odsťahovaní a prisťahovaní obyvatelia. V porovnaní sa každý rok viac ľudí odsťahuje ako prisťahuje. V roku 2018 sa zo Serede odsťahovalo 341 ľudí, v roku 2019 to bolo 316, o rok neskôr sa rozhodlo odsťahovať 296 a v roku 2021 to bolo 337 ľudí.

Za svoje bydlisko si Sereď v roku 2018 vybralo 216 ľudí, v roku 2019 sa prisťahovalo 197, v roku 2020 to bolo 192 a v minulom roku 219 ľudí.

Tabuľkové zobrazenie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -