Do konca januára si musíte vysporiadať daň z nehnuteľnosti a daň za psa

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

S príchodom nového roka prichádza aj čas daňových priznaní. Do konca januára si daňovníci musia vysporiadať daň z nehnuteľnosti a daň za psa.

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie podáva daňovník, ak mu v priebehu minulého roka 2021 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť. To znamená ak kúpili, zdedili alebo predali nehnuteľnosť.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti ( kúpa, darovanie ) alebo o zániku nehnuteľnosti ( predaj, darovanie).

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes starší ako 6 mesiacov stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
To znamená, že ak vlastníte psa staršieho ako 6 mesiacov, ste povinný z neho platiť daň.
Daňovník je ale povinný podať Priznanie k dani za psa do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník už podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne mu daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie sa podáva správcovi miestnej dane, teda mestu Sereď

Najneskorší termín podania je 31. január 2022. V prípade nejasností kontaktujte MsÚ 031 789 2094 kl. 241 alebo 264, prípadne kanceláriu č. 12 alebo 13.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

x