Rok 2021, rok zmien na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Opäť je za nami ďalší turbulentný kalendárny rok, ktorý sa niesol v znamení zmien. Nie vždy boli prichádzajúce zmeny očakávané a vítané, avšak mnohé z nich nás posunuli vpred a dokonca sa nám splnilo i zopár snov.

V januári 2021 prišla Ing. Zuzana Slahučková, referentka pre komunikáciu a zelené projekty mesta Sereď, s  myšlienkou požiadať o grant od nadácie Ekopolis a vytvoriť v areáli školy prvý mestský ovocný sad. Táto myšlienka nás úplne nadchla, vzhľadom na to, že sa už štrnásty rok sa hrdíme titulom Zelená škola a zhodou okolností je našou  aktuálnou prioritnou témou „Zeleň a ochrana prírody“. Hoci podaný projekt neuspel, mesto Sereď sa rozhodlo zafinancovať vznik prvého „Mestského ovocného sadu“ z vlastných finančných zdrojov. Vďaka tomu sa nám za pomoci dobrovoľníkov podarilo vysadiť osem hrušiek, dve moruše, štyri čerešne, päť jabloní, tri marhule, jednu mišpuľu, jarabinu a oskorušu. Ide o  tradičné pôvodné slovenské odrody, ktoré nám už teraz robia veľkú radosť a máme s nimi i ďalšie plány.

Prvé mesiace v roku sa niesli i v znamení dištančného vyučovania. Výborne sa naň adaptovali i naši najmenší prváci. Škola zakúpila digitálnu techniku, ktorú zapožičiavala žiakom a tým umožnila prístup k dištančnému vzdelávaniu i pre tých, ktorí nemali vhodné zariadenia. Počas jarných prázdnin dokonca prebehla i „Jarná online škola“. Žiaci sa do nej zapojili v hojnom počte aj napriek tomu, že toto vzdelávanie bolo dobrovoľné. Preukázali záujem o vlastné vzdelanie a hlad po nových vedomostiach. Učitelia si pre nich pripravili menej tradičné aktivity, ktoré mali formu hier a hodiny tak prebiehali v uvoľnenej atmosfére.

Na jar začínali i prípravy na zápis budúcich prváčikov.  V spolupráci so Seredsity prebiehalo natáčanie promovideoklipu, ktorý mal slávnostne uzrieť svetlo sveta ešte pred začatím zápisu. No človek mieni a COVID mení, preto sa nám, bohužiaľ, videoklip nepodarilo dokončiť na čas. Jeho hlavnými aktérkami sú naše bývalé žiačky Emka a Evka Mančíkové, ktoré  vo videu prezentujú hodnoty našej školy, ktorými žili počas deviatich rokov ich štúdia u nás. (Video Vám ponúkame v jeho celoslovenskej premiére takto netradične tu: https://youtu.be/gVjKMqA6iAY) Čo sa nám podarilo bolo netradičné otvorenie dverí našej školy. Pre budúcich prváčikov sme pripravili online čítanie rozprávok, hókusy pókusy i folklórnú hodinku. Odmenou pre nás bola viac ako stovka prihlášok.  Hlavy sme však mali v smútku, keďže sme mohli z kapacitných a priestorových dôvodov otvoriť len tri triedy a prijať len 66 prváčikov. Za prejavenú dôveru všetkým ďakujeme.

Koncom apríla sa nám vrátili do školy i žiaci druhého stupňa a škola začala žiť plnohodnotným životom. Pokračovalo sa v zavádzaní blokového vyučovania, ktoré sa stalo u žiakov populárne. Blokové vyučovanie umožňuje pozrieť sa na vybranú tému z viacerých uhlov pohľadu a tak ju komplexnejšie pochopiť.  Zakúpil sa nový interaktívny dotykový panel, ktorý našiel svoje využitie najmä na vyučovaní programovania a postupne nachádza svoje uplatnenie i vo vyučovaní iných predmetov.

Ku koncu školského roka 2020/2021 sa nám podarilo hneď niekoľko vecí. Slávnostne sme uvítali do života novú knižnú búdku, ktorá je prístupná nielen našim žiakom, ale i verejnosti. Malá búdka pri škole = malý krok k udržateľnosti životného prostredia a šíreniu myšlienok Zelenej školy.  V spolupráci s dobrovoľníčkou Veronikou Repiskou sme v ekoučebni osadili nové vyvýšené záhony a zasadili bobuľové kríky. Vďaka pani Danihlíkovej, ktorá získala pre našu školu zamestnanecký grant od Veolie sme tu nainštalovali i záhradný domček na náradie a zakúpili náradie určené na starostlivosť o našu školskú zeleň.

V júli prebiehala Letná škola hrouLetná škola hrou v ŠKD. Na ich organizáciu sme získali hneď dva granty. Jeden v hodnote 2000 € od Nadácie ZSE a druhý v hodnote 1500 € z Nadačného fondu Slovenských elektrární. Počas leta prebiehali na škole i rekonštrukčné práce. Maľovali sa triedy, jedna učebňa bola prerobená na novú triedu, robili drobné opravy, nakupovali učebné pomôcky a všetko sa chystalo na to najdôležitejšie – zriadenie nových oddychových zón v triedach a na chodbách. To sa nám podarilo vďaka finančným prostriedkom, ktoré sme získali ako úspešní žiadatelia vo výzve Modernejšia škola, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.  Na modernizáciu sme získali maximálnu možnú sumu – 30 000 €. Zóny sme plánovali otvoriť už v septembri, avšak vývoj trhu zapríčinil nielen zvyšovanie cien a prehodnotenie objednávok, ale aj predĺženie dodacej doby objednaných prvkov.  Priestory sa tak definitívne podarilo dokončiť až na sklonku kalendárneho roku 2021.  V centrálnej časti školy tak vznikli dva krásne zóny určené na oddych, tvorenie, zábavu, kultúru a samozrejme, vzdelávanie sa. Jedna zóna bola vytvorená vo vstupnom vestibule školy a vznikol tu tak priestor, ktorý má nielen oddychovú, ale aj informačnú funkciu a pripomína nám, že naša škola nesie meno významnej osobnosti slovenských dejín.

V rámci digitálnej transformácie školy, na ktorej pracujeme od minulého školského roku, sme zainvestovali i do novej výpočtovej techniky. Sumou 10 000 € nás podporilo OZ Samsung Galanta, vďaka čomu sme po dvanástich rokoch vymenili počítače v jednej z učební. Škola má vytvorený Akčný plán digitálnej transformácie, vyškolených štyroch pedagogických zamestnancov na funkciu digitálnych koordinátorov a jedného i zazmluvneného cez národný projekt IT akadémia. Všetci pedagogickí zamestnanci pracujú na svojom sebarozvoji a nestále sa snažia zlepšovať a inovovať metódy a formy svojej práce, tak aby boli vhodné pre dnešnú generáciu detí.

Ďalší sen sa nám splnil vďaka nášmu zriaďovateľovi, ktorý vypracoval úspešný projekt na rekonštrukciu atletického areálu a na tejto rekonštrukcii sa i značnou mierou finančne podieľa. Tento sen sme snívali viac ako jednu dekádu. Po dokončení bude v areáli nová tartanová dráha, priestor na skok do výšky a vrh guľou. Naši žiaci i napriek doterajším nehostinným podmienkam dosahovali v atletike krásne výsledky a my veríme, že vďaka novému areálu budú môcť svoj talent naplno rozvíjať.

„Koniec dobrý, všetko dobré.“ Aspoň tak sa hovorí. Náš koniec roka sa niesol v duchu pozitívnych zmien a my dúfame, že ten ďalší rok naň plynulo naviaže a bude sa niesť v duchu vľúdnych viet a slov, láskavých činov a vôle robiť svet lepším nielen pre seba, ale aj pre druhých.

Na záver úprimne ďakujeme zriaďovateľovi, všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, rodičom, starým rodičom, žiakom a priaznivcom školy za všetko, čo sa nám spoločnými silami v roku 2021 podarilo dosiahnuť. Ďakujeme.

Mgr. Eva Kubicová

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články