Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod nehnuteľného majetku – pozemku na Družstevnej ulici v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad /  Právny a majetkový referát / 30 DEC 2021

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,

v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na prevod  nehnuteľného majetku –   pozemku na Družstevnej ulici v Seredi,

 a to parcely č. 387/5 – zastavaná plocha  vo výmere 476 m2,  parcely č. 387/4  – zastavaná plocha vo výmere 754 m2 a parcely č. 388/4 – záhrada vo výmere 1026 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 151/2021 zo dňa 20.10.2021 odčlenené od parcely č. 166/5 – ostatná plocha, zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň,.

Súťažný návrh – návrh nájomnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach,  doručí navrhovateľ písomne: do 02.02.2022 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s označením: „OVS – predaj pozemku – NEOTVÁRAŤ“.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:

internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

na úradnej tabuli vyhlasovateľa,  v  sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10,

926 01 Sereď,

prípadne možnosť osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. Takto debilne inzerat nenapise ani najvacsi dezolat na bazose. Fotky a popis by urobili viac roboty ako paragrafy a cisla listov vlastnictva.

  2. To je preto tak aby sa zabrzdený k tomu nedostali lebo nevedia si zistiť o čo ide podľa tých čísel

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články