Polícia sa v 29 krajinách zamerala na obchodovanie s ľuďmi vrátane Slovenska

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Prezídium PZ SR  |MM| V dňoch 8. až 12. novembra 2021 sa Slovenská republika zapojila do rozsiahlych akčných dni zameraných na obchodovanie s ľuďmi. Konkrétne sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality.

Akčné dni boli súčasne vykonávané pod záštitou EUROPOLU a Frontexu v 29 krajinách. Výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín a ich právo presadzujúcich zložiek bola kontrola 147 668 osôb a identifikácia 593 dospelých a 57 maloletých možných obetí.  Viedli k začatiu vyšetrovania v 327 nových prípadoch.

Na Slovenku sme počas akčných dní vykonali kontroly na celom území. Príslušníci úradu hraničnej a cudzineckej polície spolu s inšpektormi práce skontrolovali 24 podnikateľských subjektov. Zamerali sme sa samozrejme na miesta, kde by sa mohli nachádzať možné obete obchodovania s ľuďmi.

Skontrolovali sme 153 osôb, z toho 87 cudzincov z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Thajska a Vietnamu.

 

Ako je to na Slovensku

 

Tento rok sme vzniesli obvinenie už v 16 podobných prípadoch a to 20 mužom (z toho jeden mladistvý) a 17 ženám. V deviatich prípadoch išlo o sexuálne vykorisťovanie, v troch o pracovné vykorisťovanie a v jednom prípade o nútený sobáš. Vyšetrujeme tiež kombinácie viacerých trestných činov, ako je sexuálne vykorisťovanie s núteným sobášom, sexuálne vykorisťovanie v kombinácii s pracovným vykorisťovaním, sexuálne vykorisťovanie s výrobou a rozširovaním detskej pornografie, ale aj nezákonnú adopciu, či nútené páchanie kriminality.

V prípadoch sexuálneho vykorisťovania bolo 16 obetí, z toho 14 žien a dvaja muži. Z nich bolo až deväť detí (sedem ženského a dve mužského pohlavia). V prípadoch pracovného vykorisťovania bolo 13 obetí, z toho 10 mužov a tri ženy. V prípadoch nútených alebo účelových sobášov boli obeťami tri ženy, z toho dve deti. Medzi tohtoročné prípady vykorisťovania patrí aj jedna nezákonná adopcia dieťaťa mužského pohlavia, prípad detskej prostitúcie dieťaťa ženského pohlavia a tiež prípad núteného páchania trestnej činnosti, ktorého obeťou je jeden muž.

 

 

Čerstvý prípad vykorisťovania zo Slovenska

 

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii (UHCP, nie NAKA) obvinil dve osoby zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Ten mali spáchať formou núteného sobáša. Obeť  mala iba 12 rokov!

 

Rodičia T. S. (33) a S. L. (32) sa mali pokúsiť dosiahnuť súhlas ich dieťaťa s uzavretím núteného sobáša podľa rómskych zvyklostí so 17 ročným chlapcom. Podľa zistení vyšetrovateľa ju k aktu mali nútiť bitím vrátane bitia metlou, fackami do oblasti tváre, zamykaním do izby a špajze aj na celú noc.

Otec obete bol pritom už v minulosti za rovnaký trestný čin stíhaný. Vtedy na nútený sobáš predal svoju ďalšiu dcéru, za čo mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Súd ho však nechal na slobode a obišiel len s podmienkou. Aj preto vyšetrovateľ navrhuje jeho väzobné stíhanie.

Nakoľko ide v prípade obete dieťa, teda o chránenú osobu, za spáchanie zločinu obchodovania s ľuďmi hrozí obvineným po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti upozorňuje, že kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Vykonané akčné dni opätovne potvrdili, že obete obchodovania s ľuďmi sa nachádzajú na celom území EÚ a aj na miestach, kde to nemusíme predpokladať. V prípade, že disponujete informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi môžete kontaktovať bezplatnú národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -