Situácia v Galantskom okrese sa naďalej zhoršuje, aktuálna situácia v nemocnici Sv. Lukáša

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Tak ako na celom Slovensku aj v okrese Galanta sa situácia v súvislosti s ochorením Covid naďalej zhoršuje. Ako okres sme na dvojnásobne horšej úrovni, ako bola špička doteraz. Incidencia ochorení sa od začiatku mesiaca november postupne zvýšila 5- násobne. Keďže je po schválení núdzového stavu vypnutý covid-automat, už nehovoríme o zaradení do jednotlivých stupňov.

Informovala o tom Iveta Šuleková z RÚVZ so sídlom v Galante a dodáva, že v 47. kalendárnom týždni bolo zo všetkých ochorení evidovaných 18% vo vekovej skupine do 18 rokov a 4,5% u osôb 65 ročných a starších.

Aspoň prvou dávkou je zaočkovaných 53 % obyvateľov okresu, kompletné očkovanie má 49 % obyvateľov a v skupine 50 ročných a starších je zaočkovanosť 68,7 %.

Úrad zdravotnictva ďalej informuje, že ochorenia v okrese sú zaznamené najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 10-14 a 15-19 ročných ( školské deti) a nasleduje veková skupina 35-45 ročných (rodičia).
K dnešnému dňu je v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID -19 : 46 tried ZŠ ( z toho 31 v mesta Galanta a Sereď), 5 tried MŠ a 2 triedy SŠ. Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19 je v 4 ZŠ.

Čísla o počte zaočkovaných

V meste Sereď je z 15 204 obyvateľov zaočkovaných :

– prvou dávkou 7 475 osôb
– druhou dávkou 6 712 osôb
– treťou dávkou 1 105 osôb
– plne zaočkovaných je 6 902 osôb

Kompletná tabuľka obsahuje údaje:
kraj – okres – mesto – kód obce – počet dávok – počet obyvateľov – počet zaočkovaných osôb podľa počtu podaných dávok – počet osôb nad 50 rokov – počet zaočkovaných 50 ročných a starších podľa počtu dávok – percento celkovo očkovaných osôb – percento očkovaných 50 ročných a starších.

Graf chorobnosti podľa vekových skupín v mesiaci november za okres

 

zdroj: RÚVZ GA
.

Aktuálna situácia v nemocnici Sv. Lukáša v Galante:

V nemocnici sa aktuálne nachádzajú dve COVID oddelenia s kapacitou 41 lôžok. Momentálne je obsadených 39 lôžok – pacientov s potvrdením na ochorenie COVID-19, z čoho sú len štyria zaočkovaní pacienti. Informáciu zverejnilo mesto Galanta s tým, že v celom trnavskom kraji sú COVID oddelenia takmer naplnené. Stavy pacientov sú horšie, ako v predchádzajúcich dvoch vlnách pandémie COVID-19. V nemocnici bolo zo 100 prijatých pacientov na COVID oddelení 90% neočkovaných.
V nemocnici sa naďalej očkujú ľudia, ktorý sú registrovaní cez portál NCZI. Kapacita očkovania v nemocnici je 240 ľudí denne.
Riaditeľka RÚVZ v Galante Iveta Šuleková informovala, že z okresov v Trnavskom kraji má Galantský a Dunajskostredský okres najmenšiu chorobnosť, hoci od októbra sa zvyšuje. Podľa riaditeľky zatiaľ nie je dôvod na plošné zatváranie škôl v celom okrese, školy sa budú zatvárať len lokálne. Najviac ochorení na COVID-19 evidujú u školopovinných detí a rodičov týchto detí, ktorí sú vo veku 35-40 rokov.
zdroj: mesto Galanta

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -