3P – práca, pomoc, podpora alebo oplatí sa investovať do užívateľov drog?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Združenie STORM |MM| Klienti programov ZÓNA a KROK VPRED sú ľudia užívajúci drogy, žijúci rizikovým spôsobom života, často bez domova, bez práce. Ich priority sa v niektorých ohľadoch výrazne líšia od bežných obyvateľov. Aspoň tak to vníma väčšinová populácia. Ale je to naozaj tak?

Tak ako obyvateľ Serede či Nitry rieši každý deň milión drobností, ponáhľa sa, oddychuje, vybavuje úrady, nakupuje do domácnosti, premýšľa nad deťmi, dlhmi, zdravím, tak to isté sa deje aj v komunite užívateľov drog. Len s rozdielom, že drogy túto dennodennú mašinériu výrazne sťažujú a niekedy idú priority ako jedlo či teplo na stranu.

Sociálni pracovníci Združenia STORM si tento faktor uvedomujú a pracujú s reálnymi potrebami a možnosťami svojich klientov.

„Vieme, že klienti, ktorí dlhodobo užívajú a sú bez práce či ubytovania, nemajú skoro žiadnu šancu na bežný typ zamestnania. Nevedia, nemôžu, nechcú – sú rôzne dôvody, ale my to akceptujeme a hľadáme spôsoby ako ich znovu po malých krokoch učiť samostatnosti a zvyšovať ich zamestnateľnosť. Napríklad aj tým, že simulujeme pri vstupe do programu 3P – pomoc, práca, podpora – pracovný pohovor. Pýtame sa klietnov na ich silné, slabé stránky, obľúbené záľuby, predchádzajúce skúsenosti s prácou a pod. Dávame im podpísať aj fiktívnu zmluvu, na ktorej poukazujeme na rôzne zákonitosti dohôd a pod.“ vysvetľuje koordinátorka programu ZÓNA Mgr. Andrea Kosír Hugáňová, PhD.

Združenie STORM chce svojimi aktivitami ľuďom, ktorí užívajú drogy pomôcť a skvalitniť ich život. Prostredníctvom pracovného programu v Nitre, Seredi a v Trnave dávajú klientom možnosť aktivizácie v prospech zlepšenia a/alebo stabilizácie ich aktuálneho života.

Projekt má za cieľ posilniť občiansku spoločnosť a postavenie zraniteľných skupín – užívateľov drog na trhu práce. Zaradením do pracovného programu sa môžu klienti zdokonaliť v komunikácií, pracovných zručnostiach, návykoch, získať referenciu a posunúť sa tak v rámci ich postavenia na trhu práce. Klienti zároveň nedostávajú financie v hotovosti, ale môžu si za odpracovaný obnos nakúpiť potraviny, zaplatiť ubytovanie či vybaviť občiansky preukaz.

„Za rok 2021 sme pracovali s 26 klientmi, ktorí odpracovali viac než 210 hodín. Práce, ktoré vykonávajú majú široký záber – od balenia zdravotníckeho materiálu, ktorý dennodenne potrebujeme, cez upratovanie až po rôzne arteterapeutické aktivity, ktorými sa zase posilňujú iné oblasti života. Všetky činnosti sú vykononávané v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi. Aj vďaka tomu prehlbujeme s klientmi vzťah, otvárajú sa rôzne témy, posilňujeme vnútornú motiváciu zlepšovať svoj život.“ upresňuje koordinátorka.

Projekt ‘3P – práca, pomoc, podpora’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt bude pokračovať aj v roku 2022. V združení vedia, že patrí naozaj k zmysluplným projektom, ktoré sa oplatí realizovať aj naďalej. Premýšľajú nad rôznymi ďalšími možnosťami na zlepšenie programu – vybudovaním vyvýšených záhonov, v ktorých môžu klienti pestovať kvety a liečivé bylinky, cez rôzne pomocné práce v okolí priestorov združenia až po zber injekčných striekačiek v mestách.

„Veríme, že dobrovoľnosť a akceptovanie ich životného štýlu je nápomocné vo vytváraní bezpečného priestoru na prevenciu. A týmto spôsobom pomáhame aj majoritnej spoločnosti – znižujeme riziká ochorení a tiež trestných činností páchaných v núdzi.“ dodáva Mgr. Pavol Ščasný, štatutárny zástupca Združenia STORM.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -