Mestský úrad funguje od 25.11.2021 v obmedzenom režime

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia  /25 NOV 2021/

Mestský úrad v Seredi  od 25.11.2021 poskytuje služby pre verejnosť v obmedzenom režime.

 

Prosíme občanov o prioritné využívanie mailovej komunikácie na adrese mu@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. Vybavené budú iba úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.

 

Pri vybavovaní na úrade je občan povinný mať prekryté horné dýchacie cesty použitím respirátora.    

Odporúčame obyvateľom platiť poplatky a iné platby mesta elektronickou formou.

 

Zberný dvor a mestské trhovisko sú otvorené ako doteraz.

 

 

Mobilné tel. čísla zamestnancov mestkého úradu:

Adamčíková Silvia, PhDr. 0905 556 879 vedúca organizačného odd.

Bíro Branislav, Ing. 0917 448 115 projektový manažér

Florišová Eva, Ing. 0918 450 855 vedúca finančného odd.

Gašparovičová Andrea, JUDr. 0915 119 229 právny referát

Halabrínová Anna, Ing. 0918 450 852 vedúca odd. ÚP a SP

Himpán Ján, Ing. 0918 815 726 vedúci VPP

Chmelár Libor 0948 661 266 zberný dvor

Kancelária č.13 – dane 0907 642 168 referentky finančného odd.

Kancelárie ÚP a SP 0907 642 166 referentky odd. ÚP a SP

Kišš Peter 0918 450 856 ORM – komunálne služby

Klinka Michal, Ing. 0918 963 237 ORM – doprava

Klottonová Miriam 0951 571 682 referent odd.žitov.prostredia

Kováčová Silvia, Mgr. 0918 450 853 vedúča odd. školstva

Mrnková Mária, Ing. 0903 243 093 referent pre sociálnu oblasť

Nagyová Darina 0907 642 167 právny referát – majetok

Navrátilová Katarína,Ing. 0905 822 016 referent odd.život.prostredia

Opátová Lucia, Bc. 0948 340 037 referent odd.žitov.prostredia

Paľovová Jana 0918 194 924 zberný dvor

Račák Miroslav, Mgr. 0918 815 728 civilná obrana, odd.školstva

Šišo Marián, Ing. 0905 556 880 vedúci odd. rozvoja mesta

Tomčányi Martin, Ing. 0905 601 174 primátor mesta

Vargová Daniela, JUDr. Ing. 0951 152 829 vedúca právneho referátu

Veselický Ľubomír, Bc. 0905 592 707 zástupca primátora

Vohláriková Zuzana, Bc. 0907 736 841 vedúca odd. život. prostredia

 

Kompletný zoznam kontaktov : https://www.sered.sk/s173_kompletny-zoznam-kontaktov

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -