Spätné úpravy chodníkov a komunikácií na uliciach Železničná, Bratislavská a D.Štúra

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Nevyhovujúci technický stav plynárenského zariadenia v Seredi si vyžiadal zo strany Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s. ďalšiu obnovu zastaraných a nevyhovujúcich plynovodov a existujúcich prípojok v meste. Rekonštrukcia sa v uplynulých týždňoch dotkla ulíc Železničná, Bratislavská a D.Štúra.

Nevyhnutné výkopové práce si vyžiadali značné rozkopávky miestnych chodníkov a komunikácii. Ako v minulosti, aj tentoraz došlo medzi pracovníkmi mesta a spoločnosťou SPP – distribúcia a.s. k dohode, že spätná úprava bude plynármi zabezpečená pokládkou nového asfaltového povrchu po celej šírke aj dĺžke chodníkov a komunikácií, nielen fľakovaním jej rozkopaných častí  .

Týmto spôsobom dostal nový povrch chodník na ulici Bratislavská o dĺžke 87 m. Ďalej boli spätnou úpravou vynovené: komunikácia, parkovisko a chodník na ulici D.Štúra o celkovej dĺžke 115 m.

Na Železničnej ulici vykonala SPP – distribúcia a.s. takisto spätnú úpravu chodníka a to o dĺžke 502 m, no tomto prípade bol rozsah úprav, ktoré požadovalo mesto nad rozsah prác, ktoré súviseli so spätnými úpravami chodníkov po rekonštrukcii plynovodov. Preto sa samospráva rozhodla finančne podieľať na zvýšených nákladoch zhotoviteľa, ktoré boli spojené s vybudovaním nových vjazdov do rodinných domov. Rozsah rekonštrukcie vjazdov bol o celkovom objeme 286,060 m2 a spôsob vyhotovenia spočíval v odstránení liateho asfaltu, ďalej v odstránení starého a v zhotovení nového betónového podložia a napokon v položení asfaltobetónového krytia. Práce vyšli na 14 607 eur a realizátorom bola firma SV.P.FIDELITAS s.r.o. Hlohovec, ktorá vykonávala aj rekonštrukčné práce plynovodov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -