Podmienky vstupu na bohoslužby do kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Podľa platného Covid automatu sa obmedzenia v bordových okresoch týkajú aj návštevníkov kostolov. Z rozhodnutia Vlády SR sa na sv. omšiach v Galantskom okrese môže zúčastniť maximálne 100 osôb, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali koronavírus.

– V Seredi budú pre túto skupinu obyvateľov sv. omše v týždni a v sobotu o 7:00 a 17:00 hod. V nedeľu 7:30, 9:00 v Čepeni, 10:30 a 18:00. Pre veriacich, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, budú rezervované 6 miest.

– Seredská fara ale nechce vylúčiť z pastoračnej služby tých, ktorí neboli alebo ani nemôžu ísť na vakcínu. Na Slovensku je to až približne 53%. Preto fara vyhradzuje čas na duchovnú službu pre nich v pracovné dni a v sobotu o 18:00 hod. a v nedeľu o 9:00 a 19:00 hod.

– Pri každej sv. omši bude vyhotovený zoznam veriacich formou vloženia lístka s číslom telefónu do pokladničky.

– Pri návšteve kostola je povinné mať respirátor a pri vchode si vydezinfikovať ruky.

– V prípade fyzickej alebo morálnej prekážky zúčastniť sa na sv. omši, tzn. vysoký vek, choroba, zákaz zúčastniť sa sv. omše, nedostatok miesta v kostole alebo veľký strach z ochorenia, nie sme viazaní povinnou účasťou na sv. omši.

– K sv. prijímaniu idú najskôr tí, ktorí prijímajú do rúk. Nech sa zoradia ešte predtým, ako ide kňaz rozdávať sv. prijímanie. Potom nech pristúpia tí, ktorí prijímajú do úst. Ak prijímame do rúk, Eucharistiu je potrebné prijať ešte pred kňazom.

– Trnavský arcibiskup vyzýva v tejto komplikovanej situácii, ktorá vyvoláva napätia medzi ľuďmi, k obnoveniu bratského ducha a životu s Kristom, čo je najlepší prostriedok na prekonanie tohoto ťažkého obdobia.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -