Harmonogram zberu odpadov od rodinných domov v roku 2022

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Oddelenie životného prostredia /

Prinášame vám harmonogram, podľa ktorého bude odvážaný separovaný odpad a komunálny odpad od vašich rodinných domov v Seredi.

Nezabudnite NA ZMENU od januára 2022 sa zberá netriedený odpad na rodinných domoch (čierne nádoby) každý druhý týždeń (pondelok) podľa ZÓN.

 

pozn. pre upresnenie: Stredy 6.4, 4.5., 1.6., 7.9., 5.10., 2.11.2022 – zber plastov (Komplex) + zber skla (mesto)
Zmesový komunálny odpad – ZÓNA 1

Zmesový komunálny odpad – ZÓNA 2

PLASTY, KOVY, VKM

PAPIER

SKLO

 

ZÓNA 1 – ulice 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý most, Strednočepeňská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

 

ZÓNA 2 – ulice Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, Dolnočepeňská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Malý Háj, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Novomestská, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Považsky breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

pozn. pre upresnenie: Stredy 6.4, 4.5., 1.6., 7.9., 5.10., 2.11.2022 – zber plastov (Komplex) + zber skla (mesto)

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -