Seredský rodák Jozsef Navratil sa v roku 1910 sobášil v Budapešti

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi   /18 NOV 2021/

V zbierke múzea sa nachádzajú viaceré úradné dokumenty seredských obyvateľov. Vzácne sú aj listiny vydané na začiatku 20. storočia v Rakúsko-uhorskej monarchii, medzi ktoré patrí aj listina, vydaná  21. novembra 1910.

Je to sobášne osvedčenie v maďarskom jazyku, vydané pod evidenčným číslom 3271. Osvedčenie bolo vystavené na základe výpisu z matriky sobášených rímskokatolíckej farnosti v Budapešti (Budapest- terézvárosi) zo zväzku XXIV., na strane 82 je uvedené aj číslo zápisu sobáša 654.

Vo farskom Kostole Svätej Terézie z Ávily uzavreli manželstvo stolár Jozef Navratil (József Navratil), narodený v Seredi (Szered) 24. februára 1883 a Gizela Tóthová (Gizella Tóth), narodená v Mlynárcoch (Nitra – Mlynárce) 8. februára  1890. V listine sú uvedené mená rodičov ženícha, Navratil András (Andrej) a Kozzovics Jozéfa (Jozefína) a nevesty, Tóth János, Szikora Borbála (Barbora), ako i mená svedkov i s údajom o ich povolaní Babusinecz Béla, robotník a Molnár János, harfista. Obidvaja spolu zosobášení bývali už pred sobášom v Budapešti, Jozef na ulici Dalnok 24 a jeho nevesta Gizela na ulici Munkácsy 31.

Podľa zápisu v matrike sobášených, ženícha a nevestu zosobášil v kostole kaplán

Dr. Angyal Kálmán. Osvedčenie o sobáši vydal Stieber Vincze, opát – farár, ktorý potvrdil listinu pečiatkou rímskokatolíckej farnosti v Budapešti (Budapest – terézvárosi), v strede odtlačku pečiatky sa nachádza obrázok Svätej Terézie.  Vo vrchnej časti dokumentu farnosti je predtlačený úctivý náboženský pozdrav, želajúci spásu v Pánovi, určený bol čitateľovi listiny, v strede ozdobený obrázkom Svätej Terézie.

Dokument do zbierky Mestského múzea priniesla pani Mária Horváthová zo Serede a za tento darovaný exponát do múzea jej srdečne ďakujeme.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -