“Akupunktúra je jedna z možností na ceste za zdravím,” hovorí MUDr. Tibor Balázs

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Máloktoré mesto sa môže pochváliť takým odborníkom na akupunktúru ako Sereď. MUDr. Tibor Balázs už niekoľko rokov pomocou malých ihiel pomáha seredským pacientom riešiť ich zdravotné problémy. Jeho liečebné postupy využívajú ľudia nielen v našom meste ale je vyhľadávaným odborníkom aj v ďalších mestách či obciach Slovenska.

Odborník vo viacerých oblastiach

MUDr. Tibor Balázs má vyštudovanú lekársku fakultu – odbor všeobecné lekárstvo a anesteziológia. Krátku dobu pôsobil ako vojenský lekár na posádke v Seredi, no väčšinu lekárskej praxe absolvoval vo vojenskej nemocnici v Bratislave.
Akupunktúra ako stará čínska metóda liečenia bolesti a skvalitnenia života ho fascinovala už ako študenta. Liečbu bez chémie a vedľajších účinkov považoval za prvý krok na ceste za zdravím. V roku 1995 preto získal licenciu súkromného lekára – akupunkturistu. V tomto odbore pracoval najprv v Gabčíkove, potom v Dlhej nad Váhom, neskôr vo Váhovciach a v Bratislave. Svoju ambulanciu už niekoľko rokov prevádzkuje aj v Seredi. Akupunktúrou a aurikulotherapiou lieči bolesti ramien, hlavy, funkčné poruchy chrbtice, nadváhu, reumatické bolesti kĺbov, zubov, vredové choroby, ochorenia žalúdka a čriev, cukrovku, stavy po náhlej mozgovej cievnej príhode, alergie, astmu, bolesti gynekologické, s krvným tlakom, s impotenciou a odvyknúť si od fajčenia či drogovej závislosti.

My sme ambulanciu MUDr. Balázsa navštívili, aby nás zasvätil do tajov orientálnej medicíny. „Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii niektorých miest tela, ktoré sa nazývajú aktívne body, vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Aktívne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami, alebo funkciami organizmu. Preto pri poruchách alebo ochoreniach vnútorných orgánov bývajú aktívne body citlivé na tlak. Ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán či jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus,“ povedal doktor. Akupunktúru môže aplikovať iba lekár s medicínskym vzdelaním so základnou atestáciou v danom odbore. Podľa predpisu sa aplikácia ihličiek považuje za mini chirurgický výkon, má aspekty dezinfekcie, sterilizácie, hygieny a pod.

Príprava a priebeh terapie

Špeciálna príprava na liečbu nie je potrebná. Výnimkou je redukčný program, kedy je potrebné 8 hod. pred aplikáciou ihiel nejesť a podobná výnimka platí aj pri programe proti fajčeniu, kedy je nutné 12 hod. pred aplikáciou ihiel nefajčiť.

Samotné sedenie v ambulancii prebieha v príjemnej atmosfére. Po spísaní chorobopisu sa pacient vyzlieka podľa pokynov lekára v zmysle diagnózy. Na aplikáciu ihiel sú väčšinou používané predlaktia, šija, ušné boltce, predkolenia ale aj úzka zóna vo výške panvových kostí. V prvom kroku je potrebné nájsť tzv. AKU body. Niektoré body sú ovplyvniteľné, podľa toho či chceme docieliť pokoj alebo naopak funkciu AKU bodu zobudiť. Samotná aplikácia ihličiek nie je bolestivá. Pacienti na prvú terapiu prichádzajú so strachom, no veľmi rýchlo zistia, že ich obavy boli zbytočné. Ihličky po napichaní možno nechať v kľude alebo s nimi rotovať prípadne dráždiť. Pacient po aplikácii iba v kľude leží ( príp. spí ) 25 – 30 min. MUDr. Balázs hovorí: „Na jedného pacienta mám vyhradený čas 60 minút, pretože k samotnému času na liečbu musíme počítať so zdržaním pri zakladaní chorobopisu, diagnostike, rozhovore s klientom, vyzliekaní a následnom obliekaní. Každý pacient je objednávaný na presný čas, takže k veľkému zdržaniu v čakárni neprichádza.

Najčastejšie diagnózy

MUDr. Balázsa sme sa opýtali, s akými diagnózami ho najčastejšie navštevujú seredskí pacienti: „Prevažne je to problematika: chrbtice, bolesti hlavy, šije, svalové spazmy v trapézoch a medzi lopatkami s vyžarovaním do horných končatín. Veľmi často pacienti prichádzajú s bolesťami v lumbálnej zóne, v krížoch s následným pásovitým vyžarovaním do dolných končatín. Relatívne časté sú alergie( kožné, dýchacích ciest, priedušky až asthma bronchiale ), reumatické bolesti kĺbov, vredové choroby žalúdka a dvanástorníka, cukrovka, vysoký tlak krvi a v poslednej dobe baby program u neplodnosti.“
Okrem samotnej akupunktúry MUDr. Balázs vykonáva aj iné úkony. Ide napríklad o nakreslovanie bodov pre náušnice pred nastrelením na ušnom boltci, uvoľňovanie blokád na chrbtici a pod.

Ordinačné hodiny

Momentálne z dôvodu pandémie funguje ordinácia v Seredi a Bratislave v krízovom režime : v Seredi sú ordinačné hodiny v pondelok a stredu, od 08.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00. V Bratislave sú v utorok od 07.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 h. Na terapiu je nutné sa vopred objednať na telefónom čísle 0905 659 366.

Voľný čas

MUDr. Balázs okrem ordinovania príležitostne prednáša o aktuálnych ochoreniach napríklad pre členov Slovenského červeného kríža a píše odborné články do denníkov. Ako každý aj on si potrebuje od práce oddýchnuť a relaxovať. Svoj voľný čas rád trávi v prírode. Vlastní záhradku, v ktorej si sám štepí a očkuje ovocné dreviny aj okrasné rastliny. Najväčšiu radosť mu robia samozrejme vnúčatá. Tak ako jeho syn, ktorý je tiež lekárom a kráča v stopách svojho otca, tak možno niektoré z vnúčat preberie ich doktorskú štafetu a rozšíri rady kvalitných lekárov na Slovensku.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -