Vyčistené okolie, náučný chodník, informačné tabule, lavičky a nová zeleň. Aj takto sa mení nábrežie Váhu na Garbiarskej ulici.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Skauti z 82. zboru Polaris Sereď v spolupráci oz Vodný Hrad si zobrali za úlohu vybudovať na Garbiarskej ulici za hrádzou oddychovú zónu a náučný chodník. Cieľom je nábrežie Váhu skultúrniť, vytvoriť občanom mesta priestor na relax a využiť potenciál rieky Váh. Myšlienku oddychovej zóny Garbiarska sa darí realizovať zo získaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne MÁM NA TO a z podpory patricipatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Čistenie a osadené komponenty

Okrem náročného vyčistenia priestoru v roku 2019 za pomoci mesta Sereď a vojakov zo Ženijného práporu sa tu s úpravami pokračovalo aj v ďalšom období. Nebolo to jednoduché a práce si vyžiadali mnoho času a energie. „Našou úlohou bolo spraviť lokalitu čistejšiu, prístupnú a bezpečnejšiu. Nielen že bol tento pozemok dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín, ale sa tu nachádzalo aj množstvo navezeného odpadu. Od šatstva v rôznom stupni rozkladu, cez stavebný odpad, kusy železa, ale aj injekčné striekačky a veľa skla. V minulosti tu bola rómska kolónia a donedávna tu prespávali bezdomovci. Práve množstvo odpadu a skla na povrchu i v zemi, najviac spomalilo realizáciu oddychovej zóny,“ povedal Ondrej Kurbel, ktorý skautov zastupuje a je aj poslancom MsZ. Počas uplynulých mesiacov sa tu skautom podarilo vybudovať bylinkovú špirálu a ohnisko. V októbri boli na brehu Váhu osadené aj tri originálne lavičky – ležadlá, z ktorých si obyvatelia mesta môžu vychutnať krásny výhľad na rieku Váh. V lokalite boli vysadené aj ovocné stromy a postavené pódium.

Verejná brigáda

V sobotu 23. októbra bola na nábreží zorganizovaná ďalšia brigáda aj za prítomnosti verejnosti. V rámci finálnej úpravy terénu bol vybudovaný štrkový náučný chodník, vysiata tráva, osadené krmítko a vtáčie búdky. Nainštalované boli aj informačné tabule k náučnému chodníku o lodných mlynoch, kedysi tvoriacich nezameniteľný kolorit mesta Sereď. Zámer je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a poskytnúť zdroj poučenia formou relaxu – prechádzky v prírode.

„Občianske združenie Vodný Hrad nadviazal spoluprácu s facebookovou skupinou poMOCnica, poŽIČovňa a poŽIVeň. Pre účastníkov brigády napiekli pekárky a pekári čerstvé bochníky kváskového chleba. Táto skupina propaguje princípy udržateľnosti, znižovania tvorby odpadu a využívania lokálnych produktov. Omrvinkami z chlebíkov sme symbolicky pokrstili spomínané informačné tabule, na ktorých sme pracovali viac ako pol roka. Chlebíky krájali “mlynárky” v sedliackych odevoch, symbolizujúce remeslá v minulosti – mlynárov a pekárov, “ uviedla Martina Hilkovičová, podpredsedníčka oz Vodný Hrad

Poslankyňa Mária Fačkovcová nielen k brigáde ale aj k celkovému zámeru povedala, že ak sa spojí kreativita, múdre nápady, pracovité ruky a ochota všetkých zúčastnených, k tomu ešte úžasné kvaskové diela z POŽIVNI, tak nie je z toho len pocit pekne prežitého dňa, ale na konci toho všetkého príjemná oddychová zóna pri Váhu spojená s náučným chodníkom o lodných seredských mlynoch, ktorá bude slúžiť všetkým naším obyvateľom.

História mlynárov v Seredi

Podľa OZ Vodný hrad mlynári v minulosti tvorili početnú skupinu remeselníkov v Seredi. Prvé cechové pravidlá boli seredským mlynárom vydané v roku 1646. Počet mlynov na Váhu v Seredi bol veľmi vysoký, v roku 1900 štatistiky vykazujú v meste až 48 mlynárov. Jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska ulica. Posledné mlyny zanikli v 50 rokoch minulého storočia. Mladá generácia už nemá o tejto bohatej histórii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vytvárania súčasnej podoby Serede, žiadne informácie.

Ďalšie plány a poďakovanie

Práce na lokalite Garbiarska zďaleka nie sú u konca. Čo ešte daný priestor čaká odpovedal Ondrej Kurbel: „Chodník vedúci cez lesík popri osadených náučných tabuliach sa nám ešte nepodarilo celkom dokončiť. Chodníky ešte zhutníme a okraje prihrnieme zeminou. Ďalšie práce nás budú čakať na jar. Vybudujeme altánok, doplníme ešte niekoľko lavičiek a hojdačku. Časť chodníka vedúcu od hrádze k pódiu vylepšíme drevenou palubovkou. Pribudne aj prírodný prvok pre deti.

Chcem využiť priestor a poďakovať všetkým, ktorí sa počas verejnej brigády zapojili, či už priamo na mieste, alebo napečením skvelých kváskových chlebíkov. Dobrovoľníctvo nie je samozrejmosť. Jazierkové centrum Petomar nám sponzorsky zabezpečilo vzrastlé stromy, vďaka čomu sme mohli vysadiť dva pekné javory, platan a vŕbu. Stavebná firma Kurbel Ján zas bezplatne zabezpečila práce bágrom. Aj vďaka sponzorom, ktorí sa pridávajú, sa napriek obmedzenému rozpočtu darí skultivovať pomerne veľkú plochu priestoru. Verím, že tento dlho prehliadaný kus prírody, blízko k mestu a blízko k rieke, sa stane obľúbeným miestom na prechádzky a oddych.”

foto: skauti Sereď

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -