Oznam o uzatvorení parkoviska pred OD Jednota na Nám.republiky

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď sa už intenzívne pripravuje na slávnostné odhalenie PAMÄTNÍKA LEGIONÁROV pred budovou Mestského úradu na Námestí republiky. Spomienková udalosť bude prebiehať podľa vopred určeného programu za účasti mnohých významných hostí.

Z uvedeného dôvodu Mestská polícia oznamujeme verejnosti, že v deň odhalenia, t.j. utorok 26.10.2021 bude do 15,00 hod. uzatvorené parkovisko pred OD Jednota na Nám.republiky.

MsP zároveň žiada občanov využívajúcich dané parkovisko, aby si svoje vozidlá v čase od 10,00 hod. do 15,00 hod. preparkovali mimo toto parkovisko.

Ďakujeme za ústretovosť.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -