“Bremeno zažitého násilia nemusia niesť deti samy“

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MPSVR SR |MM|  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo začiatkom októbra  ďalší ročník kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o ochrane detí pred násilím. Jej tohtoročným cieľom je upozorniť na riziká digitálneho priestoru a tiež povzbudiť všetkých, ktorí zažili násilie, aby vyhľadali pomoc.  

Násilie má mnoho podôb, ktoré nezanechávajú rany iba na tele, ale aj na duši. Ťažko o ňom hovoria  dospelí, ešte ťažšie deti.  Nazbierať odvahu a silu môže u nich trvať dlhý čas, nikdy však nie je neskoro prehovoriť. Prvým krokom, ktorý dieťaťa musí urobiť, je vyrozprávať sa osobe, ktorej dôveruje. Preto je dôležité načúvať detskému hlasu, nespochybňovať jeho negatívne zážitky a kontaktovať políciu. Ďalším krokom je vyhľadanie odbornej pomoci, ktorá dieťaťu pomôže spracovať to, čo sa mu stalo a  naučí ho s tým žiť. Bremeno zažitej traumy nemusia niesť deti samy. Pomoc je nablízku.

„Viete, čím sú kŕmené vaše deti na internete?“

Internet a používanie technológií sú pre deti užitočné a bezpečné, ak ich má rodič pod kontrolou. V opačnom prípade sa digitálny priestor stáva nebezpečným prostredím, kde možno vidieť veľa agresívneho obsahu. Preto je nesmierne dôležité, aby dospelí dbali na to, ako ich deti využívajú zariadenia s prístupom na internet a akým spôsobom je zabezpečený obsah, ku ktorému sa deti vedia dostať. Dôvera detí v nesprávnych rukách môže totiž ohroziť ich zdravý psychický vývin a v najhoršom prípade aj ich život. Sú miesta, na ktoré by sme naše deti samé nepustili. Online priestor by nemal byť výnimkou. Preto NKS pripravilo ďalší ročník kampane, ktorá má deťom aj dospelým ukázať nebezpečenstvá online priestoru a posmeliť ich v rozhodnutí hovoriť o zažitom násilí.

Videá, ktoré sú zatiaľ dostupné na sociálnych sieťach NKS, budú mať od konca októbra priame prepojenie na web www.detstvobeznasilia.gov.sk. Na tejto oficiálnej stránke budú postupne zverejnené ďalšie informácie k téme, kontakty pomoci a typy na bezpečné používanie internetu.

Pre efektívnejšie spracovanie zabezpečenia prístupu na internet NKS spolupracuje na vytvorení obsahu s organizáciou DigiQ, ktorá sa danou problematikou zaoberá podrobnejšie. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  plánuje zrealizovať aj odborné diskusie tematicky zamerané  na ciele tohtoročnej kampane. Viac aktuálnych informácií sa dozviete tu: FB, IG.

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -