Zdravotníci siete Svet zdravia a ProCare chránia svojich pacientov. Očkujú sa proti chrípke.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Katarína Gudiaková |MM|  Spolu 30 zariadení najväčšej siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia sa zapája do projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS), ktorý apeluje na zodpovedný prístup zdravotníckych pracovníkov k svojim pacientom. Zamestnanci všetkých zdravotníckych zariadení siete sa v priebehu tohto týždňa plánujú po prvý krát a priamo na pracovisku, organizovane zaočkovať proti chrípke. Očkovaní lekári a sestry chránia očkovaním nielen svoje zdravie, ale vytvárajú bariéru pred šírením ochorenia na svojich pacientov, ktorí nie sú alebo nemôžu byť očkovaní.

Strategická poradná skupina WHO (World Health Organisation) pre imunizáciu SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) vydala 8. októbra 2021 odporúčania pre očkovanie proti chrípke počas pandémie COVID-19, v ktorých zaraďuje zdravotníckych pracovníkov do rizikovej skupiny s najvyššou prioritou očkovania proti chrípke v tejto sezóne.[1] Cieľom prioritného očkovania zdravotníkov je minimalizovať absencie zdravotníkov v práci, obmedziť šírenie ochorenia v zdravotníckych zariadeniach, zabrániť prenosu chrípky na pacienta a úmrtiam. Všetky tieto dopady majú významný vplyv na celkovú záťaž zdravotného systému vrátane záťaže ekonomickej.

Zdravotnícke zariadenia tento rok s obavami hľadia na priesečník chrípkovej sezóny s pandémiou koronavírusu. Vírusy majú podobné symptómy a spôsoby prenosu. Slovensko ako aj mnohé iné krajiny sa počas opatrení proti COVID-19 počas minulej zimnej  sezóny ubránili aj šíreniu ďalších infekčných ochorení, vrátane chrípky.

Tohtoročná chrípková sezóna bude podľa odborníkov nepredvídateľná. „Vzhľadom na pandemickú únavu ľudí nemôžeme očakávať prísne dodržiavanie opatrení – ROR a vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne  predpokladáme, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia, čo môže mať za následok vznik epidémií“, hovorí Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prezidentka SEVS.

 

Zdravotníci chcú ísť príkladom

Cieľom Dňa očkovania v sieti našich zariadení je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v našich zdravotníckych zariadeniach.

„Zdravotníci by mali byť zodpovední a ísť príkladom. Patria do špecifickej rizikovej skupiny, pracujú vo vysoko rizikovom prostredí a často s rizikovými pacientmi. Preto je dôležité, aby okrem svojho zdravia, chránili aj zdravie svojich pacientov a rodín. Neočkovaní zdravotníci majú tri- až štyrikrát vyššie riziko infikovania sa chrípkou ako neočkovaný, zdravý dospelý človek,“  hovorí MUDr. Martin Šimo, medicínsky riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia. „Naša sieťová vakcinačná kampaň proti chrípke ukázala, že sa tejto téme budeme musieť venovať dlhodobo, pretože povedomie aj samotných zdravotníkov je v tejto veci relatívne nízke,“ dodáva Šimo.

Zdravotníci siete chcú svojim prístupom motivovať nielen svojich kolegov, ale aj rodinných príslušníkov a ostatné blízke kontakty rizikových osôb,  aby sa zaočkovali. Princípom ochrany je vytváranie bariéry pred šírením ochorenia, a tým zníženie rizika infekcie od osôb žijúcich s chronicky chorým, seniorom, či tehotnou ženou v jednej rodine alebo kolektíve.

„Mnohí naši pacienti patria k rizikovým skupinám ohrozeným  nákazou chrípky. Pacienti  s chronickými ochoreniami, so zníženou imunitou a na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú najviac vnímaví na vznik infekcií a sú tým pádom vystavení riziku závažných komplikácií svojho primárneho ochorenia“, konštatuje PhDr. Martin Ballay MPH, MBA, námestník nemocnice v Galante pre ošetrovateľskú starostlivosť. „Očkovanie zdravotníkov v našej nemocnici vnímame zároveň ako osvetový moment pre širokú verejnosť, aby sme aj osobným príkladom pomohli zvyšovať dôveru v očkovanie u širokej verejnosti a aby ho vnímali ako jednu z najúčinnejších prevencií šírenia infekčných ochorení“.

 

Očkovať proti chrípke možno aj súbežne s COVID-19

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť vo svojich odporúčaných postupoch pri aplikácii očkovacích látok proti chrípke a COVID-19 u dospelej populácie v čase chrípkovej očkovacej sezóny, usmerňuje poradie a odstupy jednotlivých očkovaní.     „Vakcíny proti chrípke a proti COVID-19 sú obe neživé očkovacie látky. Ak sa ako prvá podá vakcína proti chrípke, očkovacia látka proti COVID-19 sa podá optimálne po 14 dňoch, z dôvodu lepšieho rozlíšenia prípadných nežiaducich účinkov. Ak sa ako prvá podá vakcína proti COVID-19, odporúča sa dodržať 14 dňový interval po ukončení celej očkovacej schémy, v prípade dvojdávkovej schémy až po aplikácii 2. dávky vakcíny proti COVID-19. V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a ťažkého priebehu ochorenia Covid-19, alebo chrípky, môžu sa obe vakcíny (proti chrípke a proti COVID-19) podať s akýmkoľvek odstupom, alebo súbežne, každá do iného ramena. Súbežné očkovanie proti chrípke a Covid-19 sa odporúča aj v prípade rizika, že očkovaná osoba na ďalšie očkovanie nepríde.“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. „Očkujú sa zdravé osoby, ktoré nemajú klinické príznaky akútneho ochorenia a neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na vírus SARS-CoV-2“, dodáva Krištúfková.

 

Zdravotníci, zapojte sa do projektu

Do projektu Chránime našich pacientov Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti je v tejto chvíli zapojených takmer 300 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Zapojiť sa môže každé štátne i súkromné zdravotnícke zariadenie, ktorého personál sa chráni proti chrípke očkovaním. Prihlásenie je možné na stránke: www.chranimenasichpacientov.sk

 

Chrípková sezóna sa pomaly blíži. Pomôžte ukázať svojmu okoliu, že sa aktívne chránite proti chrípke a idete príkladom svojim pacientom, priateľom a známym. Zdieľajte Vašu fotografiu na Facebooku alebo Instagrame kde sa očkujete proti chrípke.

#ockovaniechrani
#chranimenasichpacientov

@chranimenasichpacientov

 

 

 

Na tlačovom brífingu sa zúčastnili:

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS,

vedúca katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU

PhDr. Martin Ballay MPH, MBA,

námestník nemocnice v Galante pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články