Kraj zorganizoval workshop s predstaviteľmi európskych regiónov na tému občianskej participácie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj sa aktívne zapojil do 19. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý prebiehal medzi 11. a 14. októbrom 2021. Zorganizoval online workshop, v ktorom vystúpili predstavitelia regiónov z piatich štátov Európskej únie. Trnavský župan Jozef Viskupič a vicežupan József Berényi diskutovali so zástupcami regiónov Slovenska, Chorvátska, Rakúska, Španielska a Talianska o tom, akým spôsobom regióny vytvárajú podmienky pre svojich obyvateľov na aktívne zapojenie sa do verejného diania. Do workshopu sa zapojili a kládli otázky aj diváci prostredníctvom online aplikácie.

„Kolegom z európskych regiónov sme predstavili naše skúsenosti a prezentovali sme im náš prístup k zapojeniu obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných. Okrem úspešného participatívneho rozpočtu dávame verejnosti priestor napríklad aj na rozhodovanie o strategickom smerovaní župy či eurofondov. Ide o ukážky dobre, ako spolu tvoríme moderný a prosperujúci kraj,“ vyjadril sa trnavský župan Jozef Viskupič.

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest slávnostne zasadal Európsky výbor regiónov. Témou plenárneho zasadnutia bola post-pandemická obnova Európy, ako aj čelenie klimatickej zmene na úrovni regiónov.

„Už tri roky investujeme čas a energiu do uplatňovania princípov otvorenej samosprávy. Regióny sú stabilnou úrovňou rozhodovania a kľúčom k rozvoju Európskej únie. Jedným z mnohých príkladov je aj účinná reakcia na šírenie nového koronavírusu. Aj slovenské samosprávne kraje sa ukázali ako mimoriadne efektívny článok verejnej správy, ktorý zabezpečoval veľkokapacitné očkovanie,“ skonštatoval trnavský vicežupan József Berényi.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu vo výbore tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -