Ivan Husár: Podľa prieskumu je najobľúbenejším športom Slovákov cyklistika

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM|  Najsledovanejší šport na Slovensku či najčastejšia športová aktivita, ktorej sa Slováci venujú. Aj tieto dáta obsahuje prieskum, ktorý je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom povinné prezentovať.

Na Slovensku sú najsledovanejšími športami – ľadový hokej, futbal a lyžovanie. Šport, ktorý je sledovaný s najväčšou intenzitou (niekoľkokrát za týždeň) je však futbal. Obyvatelia Slovenska sa najčastejšie venujú cyklistike, ktorú vykonávajú takmer identicky muži aj ženy. Nasledujú futbal, plavecké športy a lyžovanie. Najviac sa pre deti na Slovensku odporúča cyklistika, plavecké športy a futbal.

Domáci záujem o príslušný uznaný šport je vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier.

„Zákon nám ukladá túto povinnosť a my sme ju splnili. Je to z našej strany ďalší krok k transparentnosti činnosti ministerstva a prepojenie našej práce s verejnosťou,“ vysvetľuje štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár.

Cieľom je najmä zistiť domáci záujem o príslušný uznaný šport prieskumom osobitne pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – kombinácia online dopytovania – CAWI a priameho osobného dopytovania – CAPI v pomere CAWI 70 % : CAPI 30 %. Reprezentatívna vzorka obyvateľov Slovenskej republiky je minimálne 1 000 respondentov.

Vo výbere bolo predložených 25 športov, respondent musel vybrať minimálne jeden a maximálne päť. Ku každému športu uviedol poradie podľa priority.*

Zahraničný záujem o príslušný uznaný šport je vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečuje ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru a výsledky týchto prieskumov zverejňuje do jedného mesiaca na svojom webovom sídle.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -