Ocenená učiteľka seredského gymnázia

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

RNDr. Viera Tkáčová – riaditeľka školy /  Dňa 29. septembra 2021 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny TTSK 2021. Veľmi nás teší, že medzi ocenenými osobnosťami kraja bola aj učiteľka našej školy, Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď. Z rúk trnavského župana Jozefa Viskupiča si cenu prebrala Mgr. Zuzana Šupová. Menovaná bola ocenená za pedagogickú činnosť a za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania.

Mgr. Zuzana Šupová pôsobí 17 rokov na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď ako učiteľka predmetov nemecký jazyk a etická výchova. Dlhoročne vykonáva funkciu výchovného poradcu a vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov. Vedie aj Metodické združenie triednych učiteľov.

Svoje úlohy si plní zodpovedne, má výborné organizačné schopnosti, podieľala sa významnou mierou na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Na škole organizuje rozličné súťaže, zbierky charitatívneho charakteru a je organizátorkou výmenných pobytov našich študentov so študentmi Sociálno-pedagogického gymnázia v Stuttgarte.

Pri svojej práci preferuje moderné formy výučby s využitím digitálnych zručností. Počas dištančného vzdelávania vedela rýchlo zareagovať na nové podmienky. Jej metódy a formy práce počas tohto typu vzdelávania boli inšpiratívne pre viacerých kolegov.

V rámci výučby svojich aprobačných predmetov pripravuje žiakov na Olympiádu v nemeckom jazyku. Jej študentom patria pravidelne popredné umiestnenia v tejto súťaži nielen v krajskom, ale aj v celoslovenskom kole. Reprezentuje prostredníctvom žiakov nielen našu školu, naše mesto, ale aj TTSK na celoštátnej úrovni. Prispela tým k zviditeľňovaniu nášho gymnázia v rámci celého Slovenska.

Svojím profesionálnym prístupom je vzorom pre našich učiteľov aj študentov. Ocenenie bolo krásnym poďakovaním za jej prácu s talentovanými žiakmi a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech školy.

Našej kolegyni gratulujeme a prajeme jej veľa trpezlivosti a energie do ďalšej práce.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -