Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady už 2.11.2021

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia  upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

že miestny poplatok  na rok 2021

je splatný  dňom 02.11.2021.  

Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  k uvedenému dátumu uhradili.

V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne,  mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu  nedoplatku v zmysle platných predpisov.

Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí, alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi,  alebo na tel. čísla: 031/789 20 94,  kl.: 279 alebo 0948 340 037.

 

 

zdroj: sered.sk

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -