MV SR sa zapája do boja s extrémizmom aj na európskej úrovni, aktuálnou výzvou je radikalizácia v online priestore a nárast dezinformácií

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MV SR  |MM|  Sieť EÚ na zvýšenie povedomia o radikalizácii (RAN) si v roku 2021 pripomína 10. výročie svojho pôsobenia. Táto sieť dokázala počas svojej existencie pomocou pracovníkov v teréne premieňať prejavy nenávisti a agresívne správanie na porozumenie a spoluprácu. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila výročná videokonferencia, ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník Vendelín Leitner.

Vyše 6 000 pracovníkov Siete EÚ zvyšuje povedomie o radikalizácií, pomáha ľuďom, ktorí sa stali ich obeťami prívržencov extrémizmu a radikalizácia alebo patria do skupín, ktoré sú v európskom priestore najviac ohrozené.

Za úspechom tejto siete sa skrýva široká spolupráca medzi terénnymi pracovníkmi, policajtmi, sociálnymi pracovníkmi, učiteľmi, pracovníkmi prevencie kriminality, či politickými lídrami a mimovládnymi organizáciami. Rýchla výmena informácií umožňuje oveľa pružnejšie reagovať na aktuálne dianie a zamerať svoje prevenčné úsilie na tie oblasti, kde je to najviac potrebné.

RAN poskytuje odborné znalosti na viacerých úrovniach v mnohých tematických pracovných skupinách, v rámci ktorých sa Ministerstvo vnútra SR dlhoročne podieľa na výmene poznatkov a presadzuje stredoeurópsky náhľad na uvedené problematiky.

Pandémia COVID –19 priniesla pre RAN nové výzvy. Kým vo svojich začiatkoch bola prevencia zameraná na prejavy islamského extrémizmu a terorizmu, dnes sú to čoraz viac krajne pravicoví prívrženci a v kontexte pandémie aj konšpiračné teórie a dezinformácie v online priestore.

Účelová manipulácia pandémie, snaha o rozvrat demokratických hodnôt a polarizácie spoločnosti prostredníctvom konšpiračných naratívov prítomných predovšetkým v online prostredí, podnecovanie k nenávisti k náboženským či etnickým menšinám, to je len zlomok prejavov, ktoré pandémia vyeskalovala. Okrem toho urýchlila šírenie nenávistných prejavov a extrémistickej propagandy od džihádistov po pravicových a ľavicových extrémistov. Konšpiračné prejavy a teórie podnecujúce násilie boli uznané za jednu z najvýraznejších hrozieb, ktorým v súčasnosti čelíme.

Téma je aktuálna aj v kontexte napadnutí mobilných očkovacích jednotiek a zdravotníkov na Slovensku.

V tomto duchu sa niesla aj správa, ktorú predniesol štátny tajomník MV Vendelín Leitner. “Vo výsledku je našou najväčšou výzvou obnova dôvery spoločnosti voči štátnym inštitúciám a zníženie polarizácie medzi obyvateľmi Slovenskej republiky. Na dosiahnutie tejto méty budeme pokračovať v našom úsilí vytvoriť prostredie, v ktorom nebude pre extrémizmus a nenávistné prejavy miesto. Prvým krokom bolo prijatie Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 začiatkom tohto roka,” skonštatoval V. Leitner.

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Bojujete proti extrémizmu, rasizmu, radikálom a neviem čomu všetkému ale faktom je, že nebyť práve tohto tak tisíce darmožráčov príde o veľmi dobre platené teplé fleky. A to nehovorím o kadejakých mimovládkach, ktoré sú ako pijavice. Ale akože “bojujú” proti extrémizmu 😀 Hlavne s rečami pri kávičkách. Že je na Slovensku extrémna dražoba, extrémne nízke mzdy v porovnaní s priemerom EU, že mladí Slováci sú extrémne zadĺžení a na SK je extrémny počet pracujúcich v noci vás nesere, že? Však kto by potom na vás robil.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články