Vynovená kamenná kalvária v Čepeni

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Priestor na rozhraní ulíc Kostolná a Vinárska už niekoľko týždňov slúži ako parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Na pozemok je podpísaná nájomná zmluva č. 102/2020 medzi Mestom Sereď a Rímskokatolíckou cirkvou to na 20 rokov, za cenu 10 000,- € na celú dobu nájmu.

Prenajímateľ, teda cirkev sa zaviazala podľa zmluvy využiť finančné prostriedky na opravu sochy sv. Vendelína na ulici Čepenská a opravu kamennej kalvárie v Hornom Čepeni. Obe cirkev podľa zmluvy pred niekoľkými mesiacmi už zreštaurovala.

Podľa dostupných informácií bola kalvária v Hornom Čepeni jednou z prvých na Slovensku, ktorú v roku 1746 postavil vtedajší vlastník obce barón Žigmund Sventenei s manželkou.  Nakoľko bolo okolie kalvárie zanedbané, Mesto Sereď v uplynulom období vyšlo obyvateľom v ústrety a  pristúpilo k vybudovaniu prístupového chodníka k súsošiu.  Ten bol zrealizovaný zo zámkovej dlažby v rámci bežných opráv miestnych komunikácií firmou Lukystav s.r.o. Vznikol tu tak príjemný priestor pre veriacich na oddych a rozjímanie.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články