Výzva pre verejnosť na pripomienkovanie návrhu Nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď
Kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Výzva: OP Kvalita životného prostredia, ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Mesto Sereď týmto vyzýva verejnosť na pripomienkovanie návrhu Nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď.
V prípade, že máte záujem zaslať podnet na doplnenie či zmenu v pripravovanej Nízkouhlíkovej stratégii mesta môžete tak urobiť do 28.10.2021 do 12.00 hod. prostredníctvom:
 – mailu na adresu: mu@sered.sk
– osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi počas úradných hodín

Prílohy

zdroj: sered.sk

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -