Výročná členská schôdza klubu ŤZP v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V sobotu 2.októbra 2021 sa v Dome kultúry v Seredi konala výročná členská schôdza Klubu ťažko zdravotne postihnutých. Okrem samotných členov klubu pozvanie prijali primátor mesta Martin Tomčányi a starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry.

Hlavným bodom programu bola voľba výboru a nového predsedu klubu ŤZP. Funkciu predsedu dlhé roky vykonával Eduard Šúry, ktorému z dôvodu úmrtia prítomní vzdali úctu minútou ticha.

Prítomným sa všetkým prihovoril primátor Martin Tomčányi, ktorý všetkých ubezpečil, že Mesto Sereď ako v minulosti tak aj v budúcnosti bude klubu nápomocné v ktorejkoľvek oblasti tak, ako je nápomocné aj ostatným združeniam. Dodal, že zvlášť pri ľuďoch so zdravotnými problémami sú sociálne väzby dôležité a preto ocenil, že sa členovia stretávajú a sú si navzájom oporou.

Klub má vyše 500 členov, ktorí využívajú ponúkané služby v oblasti poradenstva a to napr. pri vybavovaní dôchodku, zdravotných pomôcok, kompenzácií a pod. V sociálnej oblasti klub napríklad poskytuje členom rekondičné pobyty a zájazdy. Oblasť zdravotnej pomoci ponúka členom možnosť využívať rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú posilňovať svalstvo či zmierňovať bolesti.

Prítomní hlasovaním zvolili výbor klubu ŤZP, ktorý následne zvolil do funkcie novej predsedkyne Ruženu Ladicsovú a do funkcie zástupkyne Elenu Bučkovú.
V rámci výročnej členskej schôdze boli načrtnuté plány klubu na ďalší rok ale aj zhodnotená činnosť za uplynulé obdobie. Tak ako všade aj tu pandémia spôsobila menej spoločenských stretnutí, podujatí aj zájazdov. No aj napriek tomu sa podarilo zorganizovať niekoľko vydarených rekreácií napríklad do kúpeľov Nimnice, maďarských kúpeľov Kéhida či Tatranskej Lomnice. Členovia klubu ŤZP pri týchto rekondičných pobytoch majú vždy možnosť aj spoločenského vyžitia podľa ponuky zariadenia. Mnohí sa zúčastňujú aj na rôznych podujatiach organizovaných mestom.

Výročná členská schôdza sa konala s dodržiavaním epidemiologických opatrení.

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -