V. Miestna výstava zvierat

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Marián Molnár, ZO SZCH Sereď  /4 OKT 2021/

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď1 usporiadala v tomto roku po ročnej prestávke v poradí už  V. Miestnu výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú s expozíciou exotického vtáctva v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v obci Šoporňa v dňoch 11.09.2021 – 12.09.2021. V minulom roku nám nepriala situácia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 ako aj začiatkom tohto roku. Už počas príprav tejto výstavy sme mali obavy či sa nám  ju podarí aj skutočne usporiadať. Minulý rok sme mali všetko pripravené a jeden týždeň pred termínom výstavy sa situácia zmenila a museli sme našu plánovanú výstavu zrušiť a dôvodom boli opatrenia proti šíreniu COVID 19. O to väčšiu radosť sme mali tento rok, keď sme sa dozvedeli, že v termíne v ktorom sa má výstava uskutočniť náš okres bude v zelenej farbe na COVID semafore. Už počas stavania výstavných klietok nám prialo počasie ako aj počas celej výstavy.

Vzhľadom na to, že v obci nebola žiadna iná kultúrna a ani športová akcia nás milo prekvapil počet návštevníkov.  Výstavy sa zúčastnilo  42 vystavovateľov  z toho vystavovalo 7 mladých chovateľov. Našu Základnú organizáciu Slovenského zväzu chovateľov reprezentovalo 14 dospelých chovateľov a dvaja mladý chovatelia, ktorý do našej organizácie vstúpili tento rok. Zvyšok chovateľov bol z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Levice, Nitra, Piešťany, Senec, Šaľa, Trnava,  Vystavených bolo 13 kusov vodnej hydiny, 69 kusov hrabavej hydiny.8 kusov bažantov, 147 kusov holubov, 55 kusov králikov a doplnkovú propagáciu tvorilo 6 voliér exotického vtáctva.

Najlepšie zvieratá boli ocenené  a ich chovatelia získali ocenenia Poháre Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov Trnava, Pohár starostu obce Šoporňa, Víťazná cena a Čestná cena . Za našu základnú organizáciu získal pohár oblastného výboru SZCH Trnavského regiónu za kolekciu holubov Čmarada Rastislav, víťaznú cenu za holuby získal Suhaji Ľubomír a čestné ceny za  holuby získali Banáš Miroslav a Čmarada Rastislav  v kategórii králikov získali víťazné ceny naši chovatelia Hajdin Jozef, Kratochvíla Marek, Lieskovský Stanislav,  Molnár Marián, Šmátrala Ján, Štefanec Milan, čestnú cenu za králiky získal Lieskovský Stanislav. V kategórii hydina získali víťaznú cenu  naši mladí chovatelia Herceg Timotej a Herceg Sebastián za dospelých chovateľov Šmátrala Ján a Tóth Milan. V kategórii exotického vtáctva získali čestné ceny MVDr. Domko Rastislav, Horník Milan a Mgr. Macho Adrián. Najväčšiu radosť  sme mali zo skutočnosti, že sme získali 4 nových chovateľov, ktorý priamo počas výstavy podali prihlášku na vstup do našej základnej organizácie SZCH Sereď1. Touto cestou by som chcel vysloviť poďakovanie  Mestu Sereď a obciam Pata a Šoporňa za ich podporu formou poskytnutej dotácie z ich rozpočtu vďaka ktorej dokážeme zabezpečiť potrebné materiálne vybavenie na usporiadanie výstav. Tiež patrí poďakovanie celému kolektívu Základnej organizácie SZCH, ktorí sa priamo podieľali na príprave výstavy ako aj vystavovateľom aj posudzovateľom. Počas prehliadky výstavy sme sa stretli s pozitívnou odozvou návštevníkov ako aj po výstave, čo je pre nás výzvou do budúceho roku, aby sme mohli pre milovníkov zvierat a chovateľov pripraviť podobnú výstavu a zvýšiť počet vystavovaných zvierat. Vstupné bolo na báze dobrovoľného príspevku na podporu našej organizácie. Výťažok z tomboly a vstupného bude slúžiť na rozvoj našej ZO SZCH Sereď1. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým  vystavovateľom, posudzovateľom,  návštevníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na našom podujatí či už finančnou pomocou, fyzickou  pomocou alebo nám dali najavo, že naša práca nebola zbytočná a priniesla im príjemné zážitky z našej výstavy. Veríme, že aj na  budúci rok sa nám podarí usporiadať ďalšiu výstavu a hlavne zvýšiť záujem občanov o chovateľstvo a prezentovať svoje zvieratá na výstavách.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články