Lekári FN Trnava sa umiestnili v ankete TOP LEKÁR na troch popredných miestach

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Lekári Fakultnej nemocnice Trnava sa umiestnili na troch miestach v ankete TOP LEKÁR SLOVENSKA.

MUDr. Tibor Molčan – víťaz kategórie cievna chirurgia

MUDr. Miroslav Molčan sa stal víťazom v kategórii cievna chirurgia. V roku 1982 vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. V odbore všeobecnej chirurgie bol atestovaný v roku 1986 a v roku 1991 získal štátnu špecializáciu v odbore cievnej chirurgie, v ktorej pôsobí dodnes. Na Chirurgickej klinike FN Trnava pôsobí na pozícií staršieho sekundárneho lekára – ordinár pre cievnu chirurgiu.

Je členom Európskej a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie a členom redakčnej rady časopisu Via Practica. Je autorom 15 publikácií v slovenských medicínskych odborných časopisoch, autorom 122 prednášok a spoluautorom 102 prednášok a publikácií, pričom dve sú v karentovaných časopisoch.

 

MUDr. Eva Figurová – druhé miesto v kategórii diabetológia

MUDr. Eva Figurová obsadila druhé miesto v kategórii diabetológia.

MUDr. Eva Figurová je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2008 pracuje na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava. V roku 2015 získala špecializáciu v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.

Od roku 2017 pracuje aj na diabetologickej ambulancii v rámci Kliniky vnútorného lekárstva FN Trnava. Aktívne aj pasívne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch a konferenciách. Participuje na vzdelávaní budúcich lekárov v rámci praxe a stáží.

 

MUDr. Miroslav Bajer – tretie miesto v kategórii imunológia a alergiológia

MUDr. Miroslav Bajer obsadil tretie miesto v oblasti imunológia a alergiológia. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2013 pracuje na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava. V odbore Klinická imunológia a alergiológia získal špecializáciu v roku 2019 na JLF Martin.

Je vedúcim lekárom na Oddelení vnútorného lekárstva FN Trnava od roku 2020. Pôsobí ako odborný́ asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, pričom je kandidátom na titul PhD. v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy. Je členom Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie.

 

 

zdroj: Fakultná nemocnica Trnava

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články