Sereď komunikuje: otázky občanov a odpovede z mesta (3. časť)

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta   /1 OKT 2021/

Svoje otázky na mesto môžete aj Vy zaslať mailom na zuzana.slahuckova@sered.sk, alebo položte otázku na Facebooku Seredských noviniek.

 

O: Ja by som sa chcela opýtať kedy upravia stromy pri železničnom moste ktoré konáre už presahujú skoro na cestu.,pri väčšom náraze vetra môže poškodiť auto či ciklistu idúce na ceste alebo chodníku chodcu. Dakujem.

O: Dobrý deň, tento úsek každoročne jedenkrát,  v prípade potreby aj dvakrát, svojpomocne orezávame na podchodnú a podjazdnú výšku. Zväčša je to v období pred dušičkami. Po Vašom podnete preveria zamestnanci mesta tento úsek a zabezpečia rýchlejšie vybavenie.

 

O: Neuvažujete spravit Toy Toy búdku pri velkej jednote? Bezdomovci a asociálovia posedavajuci denne pri jednote oštávajú jednotu z boku od chodnika. Predvčerom som tade išiel a skoro bolo to neznesitelné. Hajzlík alebo toy toy by sa hodil nech chlapci maju kam na WC. 

O: Toy Toy búdku pre túto skupinu občanov určite umiestňovať mesto nebude. Minimálne z estetického hľadiska by verejný priestor takýto „prídavok“ určite nevylepšil a obyvatelia susedného bytového domu by tiež mohli namietať s takýmto riešením.

Táto Vami opísaná situácia bola konzultovaná aj s mestskou políciou Sereď. Je dôležité, aby občania vždy nahlasovali na mestskú políciu (tel. kontakt 159), ak vidia, že niekto znečisťuje verejný priestor, alebo pospáva na lavičkách. Polícia môže na mieste situáciu riešiť napríklad pokutou.

 

O: Dobrý deň, budú v Seredi cyklochodníky? Respektíve prečo sa neurobil plán keď sa opravujú chodníky aj na chodníky pre cyklistov?

Veľa vodičov nerešpektuje bohužiaľ nás cyklistov i keď ideme na vozovke podľa pravidiel. Ďakujem za odpoveď!

O: Dobrý deň, plán cyklotrás je schválený v Koncepcií rozvoja cyklistickej dopravy pre Sereď. Avšak tento zatiaľ nedefinuje presné uloženie cyklochodníkov v rámci ciest (teda, či bude obojsmerné, po ktorej časti vozovky budú vedené, kam sa napoja…). V skratke, je to schválená koncepcia siete budúcich cyklochodníkov, ale bez presných technických špecifikácií a odborných parametrov. Jediná zatiaľ vytýčená a zameraná časť, o ktorej dnes (takmer) presne vieme, je úsek od šintavského mosta po železnicný most a potom ďalej po Trnavskej ulici.

Rekonštrukcia chodníkov je samostatná investícia, ktorá v tomto momente (kým nemajú cyklotrasy svoje definitívne umiestnenie) nemá súvis s cyklotrasou. Jediný moment, kde sa na pár metroch prelína schválený projekt cyklotrasy so súčasnými rekonštrukciami chodníkov je na svetelnej križovatke, čo pre súčasný stav cyklotrás v meste nemá žiaden efekt.

 

O: Chcela by som sa spýtať či by mesto nemohlo zabezpečiť medzi ulicami mlynárska a novomestská za budovou Dáni spomalovacie prahy. Veľmi veľa áut si tadiaľ skracuje cestu na garbiarsku, chodia tadiaľ neprimerane rýchlo a ohrozujú tým obyvateľov priľahlých činžiakov a taktiež deti ktoré idú na sídlisko. Ďakujem.

O: Dobrý deň, tento podnet je potrebné nasmerovať na Oddelenie rozvoja mesta (kontakt: https://www.sered.sk/s232_oddelenie-rozvoja-mesta). Rovnako, ako ostatných občanov, ktorí sa na svoju ulicu dožadujú umiestniť spomaľovací  prah informujem, že si musíte zabezpečiť podpisy obyvateľov ulice, ktorí s retardérom budú súhlasiť. V praxi sa totiž môže udiať to, že mesto spomaľovací prah osadí a do týždňa vznikne petícia za jeho demontovanie. Lebo obyvatelia nechcú byť obťažovaní hlukom, ktorý spôsobujú autá pri prejazde retardérom. Toto sa už viackrát v Seredi udialo a domontážou sa spomaľovacie prahy presunuli do kategórie „zmarená investícia“.
O: Niekedy nerozumiem nič z rozhlasu, alebo nepočujem. Nedá sa niekde pozrieť obsah oznamov?

O: Dobrý deň, na stráne www.sered.sk úplne dolu si môžete vypočuť aktuálne aj staršie hlásenia mestského rozhlasu.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -