SK 8: Moderná regionálna samospráva onedlho oslávi 20 rokov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Kancelária SK 8  |MM|   Zhromaždenie SK 8, združenia samosprávnych krajov, zasadalo vo štvrtok 30. septembra 2021 v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Županka a župani diskutovali o témach reformy zdravotnej starostlivosti, zefektívnení financovania sociálnych služieb či zapojení sa do príprav nového zákona o verejnej doprave.

Prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali 1. decembra 2001.
To znamená, že onedlho oslávime 20 rokov fungovania modernej regionálnej samosprávy na Slovensku. V období pandémie ochorenia Covid-19 sme opakovane dokázali, ako rýchlo sa vieme adaptovať a pomáhať ľuďom v regiónoch. Z poverenia vlády zabezpečujeme očkovanie, aktuálne podávanie tretích dávok vakcín. Sme presvedčení, že to je solídnym podkladom
na posilnenie kompetencií a zadekvátnenie ich financovania v záujme rozvoja verejných služieb,“
uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že pri príležitosti výročia založenia samosprávnych krajov združenie pripraví informačnú kampaň.

Županka a župani sa zhodli, že proces reformy zdravotnej starostlivosti – ambulantnej aj ústavnej – musí byť realizovaný za úzkej súčinnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky so samosprávnymi krajmi. Ambíciou krajov je prispieť k zlepšeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

Diskusia sa viedla aj o pripravovanej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorú kraje pripomienkovali a následne sa ich zástupcovia zúčastnili rozporových konaní. Aj v ďalších fázach legislatívneho procesu budú trvať
na systémovom zefektívnení financovania sociálnych služieb. Navrhujú, aby sa fixne stanovil finančný príspevok na prevádzku a zaviedol mechanizmus jeho valorizácie. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, „je potrebné aby ministerstvo uvažovalo o viaczdrojovom financovaní. Ak by chcelo vyhovieť krajom a finančný príspevok na odkázanosť by dostávali aj verejní poskytovatelia, došlo by k nastaveniu financovania troma samostatnými zdrojmi, ktoré by sa navzájom neovplyvňovali. Malo by to niekoľko výhod, ako napríklad stabilné a predvídateľné financovanie neverejných poskytovateľov, či na druhej strane presné plánovanie nárokov na rozpočty samosprávnych krajov.“

Témou stretnutia bolo aj efektívne zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy v najbližších rokoch. Zástupcovia SK 8 sa chcú podieľať na tvorbe nového zákona o verejnej doprave a presadzovať silnejšie postavenie krajov voči dopravcom, ktorí poskytujú dopravné služby vo verejnom záujme. Súčasne budú rokovať s predstaviteľmi Úradu pre verejné obstarávanie vo veci reformy zákona o verejnom obstarávaní a výkladu niektorých ustanovení zákona o cestnej doprave.

Hospodárska sekcia SK 8 identifikovala potrebu zjednodušenia zdĺhavých a finančne náročných procesov majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod stavbami
vo vlastníctve samosprávnych krajov, najmä pod cestami II. a III. triedy. Bude iniciovať rokovania na expertnej úrovni so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a jednotlivých ministerstiev.

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Županka a župan neviem aký slovenský chuj túži po názvoch krajov používaních za špinavvo najebaneho Rakúsko uherska. Na Slovensku sú kraje zatiaľ.

  2. Župa bol pôvodne slovanský spoločne putujúci alebo sídliaci príbuzenského „zväz“, neskôr v stredoveku slovanské označenie územných jednotiek rôzneho druhu v Čechách, Veľkej Morave, Chorvátsku, u Slovincov, Bosne, Srbsku a Bulharsku, ktoré existovali pred a po príchode Maďarov do Karpatskej kotliny; na ich čele stál vo všetkých jazykoch „župan“. V chorvátčine sa nazývali (a nazývajú) „županija“, nie župa.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -