Univerzálna nabíjačka: Parlamentom požadovaný a dlho očakávaný návrh

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Správy z Európskeho parlamentu |MM|  Parlament už viac ako desať rokov žiada Komisiu, aby predložila návrh vedúci k univerzálnej nabíjačke, ktorá by pomohla znížiť objem elektronického odpadu a uľahčila život spotrebiteľom.

Európsky parlament a jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) už roky presadzuje zavedenie univerzálnej spoločnej nabíjačky a opakovane – prostredníctvom uznesení aj v rozpravách – vyzýval Európsku komisiu, aby konala.

Poslanci sa za zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny zasadzovali aj v roku 2014 počas rokovaní s členskými štátmi o novelizácii pravidiel o rádiových zariadeniach.

Zákonodarcovia odvtedy prostredníctvom priamych či nepriamych iniciatív opakovane požadovali štandardizáciu mobilných nabíjačiek. Plénum EP napríklad 30. januára 2020 schválilo uznesenie, v ktorom vyzvalo Komisiu na urýchlene prijatie normy pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení.

Parlament tiež v uznesení z 10. februára 2021 týkajúcom sa nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo vyzval Komisiu, aby urýchlene zaviedla univerzálnu nabíjačku pre smartfóny a všetky malé a stredné elektronické zariadenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť štandardizáciu, kompatibilitu a interoperabilitu možností nabíjania. Zákonodarný zbor tiež exekutívu EÚ požiadal, aby vypracovala stratégiu pre oddelenie nákupov nových mobilných zariadení od nákupov nabíjačiek a zaviedla harmonizované označovanie.

Vyhlásenie predsedníčky výboru

Predsedníčka Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Anna Cavazzini (Zelení/EFA, DE) v súvislosti so včerajším návrhom Európskej komisie v oblasti harmonizácie nabíjačiek uviedla:

„Európsky parlament už vyše desaťročie tlačí na Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť elektronický odpad, uľahčiť život spotrebiteľom a umožniť im, aby mohli robiť udržateľné rozhodnutia.“

„Súčasťou tejto iniciatívy je mnoho prvkov, ktoré sú pre náš výbor dôležité, ako napríklad harmonizácia nabíjacích portov umožňujúca hladké fungovanie vnútorného trhu, vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a znižovanie elektronického odpadu.“

„Musíme sa už konečne zbaviť káblového neporiadku v našich zásuvkách. Dosť bolo nesprávnych nabíjačiek v našich ruksakoch pre zariadenie, ktoré sme si niesli. Jednotná nabíjačka pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze a chrániť zdroje tejto planéty.“

„Elektrické a elektronické zariadenia sú naďalej jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov odpadu v EÚ. Je preto obzvlášť dôležité, aby sa navrhované pravidlá nevzťahovali iba na smartfóny, ale aj na tablety a ďalšie mobilné zariadenia tak, ako to požadoval Parlament. Musíme zohľadniť rýchly technologický rozvoj, a to najmä preto, že Komisia už toľko času premrhala.“

„Parlament teraz začne pracovať na tomto legislatívnom návrhu. Urobíme maximum, aby sme zaistili hladkú spoluprácu s Komisiu a Radou so zámerom dosiahnuť dohodu, ktorá bude prínosom pre európskych spotrebiteľov aj pre výrobcov a ktorej jadrom budú ciele Európskej zelenej dohody.“

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články