Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióne

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Vyše 19 milión eur ide na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou

MIRRI |MM|  Investujeme do úspešnej budúcnosti mladej generácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu vo  výške  19 125 000 eur na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšieho prepojenia odbornej výučby s praxou. Cieľom podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej výrazne zlepšiť šance absolventov odborných škôl na pracovnom trhu.

„Mnoho mladých ľudí v regiónoch má veľké problémy nájsť si dobrú, kvalifikovanú prácu. Platí to aj pre absolventov stredných odborných škôl, ktoré by mali pripravovať študentov v prvom rade priamo pre prax a potreby pracovného trhu. Žiaľ, mnoho mladých si po skončení strednej školy  nedokáže nájsť prácu v odbore, ktorý vyštudovali. Jednou z rozhodujúcich podmienok preto, aby boli úspešní na trhu práce, je kvalita odbornej prípravy počas štúdia,“ vyhlásila  ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Z Prognózy vývoja na trhu práce v SR II vyplýva, že až 63 % absolventov stredných škôl sa uplatňuje mimo odboru, ktorý vyštudovali. Každý štvrtý stredoškolák mal pri voľbe študijného odboru málo informácií o uplatnení jeho absolventov a 36 % stredoškolákov by si v prípade možnosti opätovnej voľby už svoj odbor nevybralo.

Zo skupiny 2- a 3-ročných učebných odborov hrozí nezamestnanosť najviac absolventom odborov: textil a odevníctvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. V prípade 4-ročných   odborov sú to: polygrafia a médiá, ekonomika a organizácia, obchod a služby a tiež doprava, pošty a telekomunikácie. Najťažšie si prácu nájdu absolventi v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak najmenej nezamestnaných absolventov je v Bratislavskom kraji.

„Musíme spraviť viac preto, aby odborné vzdelávania bolo moderné a zodpovedalo skutočným potrebám trhu práce. Školy potrebujú pre študentov dobre vybavené odborné učebne a dielne, aby im aj v spolupráci s firmami umožnili nadobudnúť potrebné odborné poznatky a prax,“ zdôraznila ministerka.

Nová výzva vo výške viac ako 19 miliónov eur je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl z celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.  Podporu môžu získať projekty venované modernizácii vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax i celoživotné vzdelávanie. Európske zdroje sa dajú získať tiež na modernizáciu jazykových a odborných učební, odborných dielní, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností. Projekty sa môžu týkať stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe a školských hospodárstiev a tiež internátov. Pri stavebných úpravách je podmienkou zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie.

Z vyhlásenej výzvy sa ďalej podporia tieto aktivity:

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a súvisiace stavebné úpravy
  • stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a areálov
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 

O prostriedky z výzvy sa môžu uchádzať stredné odborné školy a odborné učilištia  a ich zriaďovatelia.

„Ak chceme, aby sa ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska žilo dobre, aby mladí neodchádzali za prácou inam alebo do zahraničia, musia mať v prvom rade šancu nájsť si dobrú prácu doma. Preto musíme aj naďalej podporovať zvyšovanie kvality odborného vzdelávania na stredných školách a táto výzva určite nie je posledná. Iba v tomto programovom období išlo na rozvoj stredných škôl dohromady viac ako 136 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Absolventi, ktorých vzdelávanie je viac prepojené s odbornou praxou, majú v priemere až o 17 % vyššiu mzdu ako tí bez dostatočnej praxe.

Na rozvoj stredných odborných škôl boli z regionálneho programu IROP v súčasnom programovom období doteraz vyhlásené štyri výzvy. Tri z nich sú už uzavreté. Otvorená je ešte výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions. Zo všetkých štyroch výziev získalo doteraz podporu 141 projektov.

 

Aktuálnu výzvu nájdete na:

SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA – Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
  1. Všetko tu bolo, učilišťia, odborné dielne, stredné školstvo na vysokej úrovni, 32 rokov tu niekto všetko devastoval. Ozaj, bábkové divadlo.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články