Otázky a odpovede o občianskych preukazoch bez fotky pre deti a seniorov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

KOMU SA DOKLAD VYDÁVA?
➡️ Ministerstvo vnútra SR začalo postupne vydávať občianske preukazy bez podoby tváre občanom, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
➡️ Občianske preukazy bez podoby tváre sú doručované seniorom nad 65 rokov a deťom do 15 rokov, ktorí nemajú vydaný platný OP s elektronickým čipom.

NA AKÝ ÚČEL SLÚŽI OP BEZ FOTOGRAFIE?
➡️ Občiansky preukaz s čipom alebo občiansky preukaz bez podoby tváre slúži ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nahradia v budúcnosti súčasné preukazy zdravotných poisťovní.
➡️ Na občianskom preukaze s čipom ani na občianskom preukaze bez podoby tváre sa žiadne zdravotné záznamy nebudú uchovávať.

AKÉ MNOŽSTVO TAKÝCHTO DOKLADOV BUDE VYDANÝCH?
➡️ MV SR odhaduje, že pre projekt eZdravie bude potrebné vydať občianske preukazy s elektronickým čipom pre približne 900 000 občanov do 15 rokov a pre 400 000 občanov starších ako 65 rokov.

JE MOŽNÉ S TÝMTO OP AJ CESTOVAŤ DO ZAHRANIČIA?
➡️ Nie, OP bez podoby tváre nie možné používať ako cestovný doklad.

JE POTREBNÉ O DOKLAD POŽIADAŤ?
➡️ Nie, žiadosť o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre nie je potrebné podať. Ministerstvo vnútra SR tieto doklady vydáva automatizovane.

AKO SA OBČANIA K DOKLADU DOSTANÚ?
➡️ MV SR zasiela občianske preukazy bez podoby tváre automatizovane na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Zásielky doručuje Slovenská pošta.
➡️ Doručovanie bude prebiehať podľa technických a kapacitných možností MV SR a Slovenskej pošty.

ČO, AK VÁS POŠTOVÝ DORUČOVATEĽ NEZASTIHNE?
➡️ Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR).
➡️ Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte, si budete môcť prevziať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta vášho trvalého pobytu.

JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O DORUČENIE NA INÚ ADRESU?
➡️ Zaslanie na inú ako adresu trvalého pobytu nie je možné.

AKO VYZERÁ TENTO DOKLAD?
➡️ Vizuálne je identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (podobu tváre, adresu trvalého pobytu, miesto vydania a podpis držiteľa).

AKÁ JE PLATNOSŤ OP BEZ PODOBY TVÁRE PRE DETI?
➡️ Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov je platný 15 rokov od jeho vydania.
➡️ Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.
➡️ Občiansky preukaz bez podoby tváre je občan povinný odovzdať pri prevzatí povinného občianskeho preukazu pri dovŕšení 15 roku veku.

AKÁ JE PLATNOSŤ OP BEZ PODOBY TVÁRE PRE SENIOROV?
➡️ Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný s platnosťou tiež na 15 rokov.
➡️ Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

 

zdroj: MV SR

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články