Športové hry seniorov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Krásne septembrové počasie využili seniori z Denného centra na Jesenského ulici na zorganizovanie športových hier. Celý deň sa niesol v znamení pohybu a telesnej aktivity. Súťažné disciplíny boli prispôsobené veku a fyzickým silám seniorov napr.: hod váľkom do diaľky, hod guľou, hod granátom na cieľ, kop na bránku a hod kruhom na cieľ. Do súťaží sa zapojilo až 63 mužov a žien. Veď ako povedal vedúci centra Jozef Valábek, k zdravému starnutiu patrí pravidelný pohyb a voľnočasová aktivita.

Všetci súťažili s maximálnym nasadením. Priateľské zápolenia napokon skončili s nasledovnými výsledkami:

Hod váľkom do diaľky: 1, Mária Krivosudská 2, Helena Sojková 3, Helena Živojinová

Hod kruhom na cieľ : 1, Anna Karelová 2, Slavomír Krivosudský 3, Helena Sojková

Hod granátom na cieľ: – muži: 1, Ferdinand Benedikt 2, Jozef Valábek 3, Vladimír Chatrnúch

– ženy: 1, Ľudmila Krivosudská 2, Hilda Kušnírová 3, Anna Karelová

Vrh guľou – muži: 1, Ladislav Mosný 2, Michal Kupčík 3, Ján Cehlárik

Kop na bránku – muži: 1, Jozef Široký 2, Vladimír Chatrnúch 3, František Smolinský

– ženy: 1, Štefánia Baranovičová 2, Vierka Bodišová 3, Darina Domčeková

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články