Prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Minister vnútra Slovenskej republiky dnes vymenoval do funkcie dočasne povereného prezidenta Policajného zboru plk. JUDr. Štefana Hamrana.

 

plk. JUDr.  ŠTEFAN HAMRAN


Narodený: 16. júna 1975 v Komárne

Služba v Policajnom zbore:

 

 • od 20. 9. 2021 – prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
 • 2011 – 2021Útvar osobitného určenia Prezídia PZ, veliteľ útvaru

riadenie špeciálneho protiteroristického útvaru a zodpovednosť za jeho činnosť;

 • 2019 zvolený do funkcie predsedu medzinárodnej organizácie ATLAS

komplexné zabezpečenie spolupráce špeciálnych protiteroristických jednotiek všetkých členských krajín EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska združených v ATLAS v spolupráci s Europolom a Európskou komisiou;

 • 2016  – zvolený za predsedu Expertnej skupiny ATLAS – BUILDING

koordinácia tvorby a aktualizácie štandardných operačných postupov pre riešenie vysokoprofilových incidentov v zastavaných oblastiach v rámci expertnej skupiny, komplexné zabezpečenie medzinárodných protiteroristických cvičení expertnej skupiny;

 • 2009 – 2010 – Jednotka zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, veliteľ jednotky

riadenie jednotky a zodpovednosť za jej činnosť, komplexné zabezpečenie výkonu štátnej služby príslušníkov útvaru vyslaných na zahraničné misie v súvislosti s ochranou zastupiteľských úradov SR v krízových situáciách;

 • 2008 – 2009 – Jednotka zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, starší referent špecialista /analytik/

logistické a administratívne zabezpečenie výkonu štátnej služby na Zastupiteľskom úrade SR v Bagdade /Irak/ zameranej na poskytovanie ochrany diplomatickému personálu;

 • 2005 – 2008 – Odbor medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ, starší referent špecialista

hraničný splnomocnenec pre štátne hranice s Maďarskom a Poľskom;

 • 2001 – 2005 – Akadémia PZ v Bratislave, špecializované policajné vzdelanie, denné magisterské štúdium;
 • 2000 – 2001 – Stredná odborná škola PZ v Pezinku, základné policajné vzdelanie, 12-mesačné denné štúdium;
 • 1999 – 2001 – Obvodné oddelenie PZ v Komárne, inšpektor

Vzdelanie a výcvik:

 • 2010 – kurz krízového vyjednávania
 • 2008 – výcvik pre špeciálne protiteroristické operácie
 • 2005 – 2006 – Rigorózne konanie na Akadémii PZ v Bratislave
 • 2001 – 2005 – Akadémia PZ v Bratislave
 • 2000 – 2001 – Stredná odborná škola PZ Pezinok
 • 1989 – 1993 – Stredná priemyselná škola strojnícka v Komárne
 • 1981 – 1989 – Základná škola Gábora Steinera v Komárne

Držiteľ osvedčenia Národného bezpečnostného úradu “Tajné”

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk: plynule slovom i písmom
 • maďarský jazyk: plynule slovom i písmom

 

 

 

zdroj: MV SR

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články