Umenie bez hraníc: partnerská návšteva Tišnova v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce sa 17.septembra uskutočnilo ďalšie stretnutie partnerských miest – Tišnova a Serede. Delegáciu za mesto Tišnov zastupovali: Aleš Navrátil – miestostarosta, Irena Ochrymčuková – etnologička Podhoráckeho múzea v Tišnove a Daria Švecová z odboru kancelárie starostu a vonkajších vzťahov. Za Sereď zahraničnú návštevu privítal viceprimátor Ľubomír Veselický.

Cieľom projektu Umenie bez hraníc, je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Ide o niekoľkoročnú spoluprácu, v rámci ktorej sú navzájom prezentované spoločenské akcie oboch partnerských miest. Po minulé roky sa kultúrne podujatia konali na amfiteátri, no z dôvodu zlého počasia sa tento rok program presunul do divadelnej sály Domu kultúry.

Česká strana si v rámci podujatia pripravila divadelné predstavenie KARASOVA DIVADLA z Tišnova. Divadlo obnovilo svoju činnosť v roku 2015 po viac ako dvadsiatich rokoch. Dnes je súčasťou Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. Za roky fungovania súbor zrealizoval množstvo predstavení. Do Serede prišli s predstavením TANEC PRO KARLA IV. Divadlo zvolilo trochu neobvyklý spôsob opisu tohto najslávnejšieho panovníka a to očami jeho štyroch manželiek.

Za Slovensko na pódiu vystúpila tanečná skupina LY DANCE UNITED zo Serede pod vedením Aleny Krivosudskej. Príjemná návšteva skončila prianím ďalšej návštevy opäť o rok.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články