Od decembra dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď prevádzkuje na svojom území dve pohrebiská: na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Predchádzajúcou správkyňou pietnych miest bola Edita Kašíková, Dolná Streda. Po novom bude od 1.12.2021 prevádzkovateľom pohrebísk samotné mesto Sereď. Táto činnosť je mestu/obci vymedzená paragrafom 17 ods. 1 zákona o pohrebníctve.

Na základe zmeny prevádzkovateľa pohrebísk poslanci na zasadnutí 16.9.2021 schválili nové všeobecno záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje nový Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. To nadobudne účinnosť 1.12.2021.

Zmena správcu ale nijako neovplyvní fungovanie cintorínov. Prevádzkovanie pohrebísk naďalej bude zahŕňať rozsah služieb ako vykopanie a zakopanie hrobu, vykonávanie exhumácie, správu domu smútku, administratívnu činnosť, údržbu zelene a pod.

Pohrebisko bude verejnosti tak ako doteraz, prístupné v letnom a zimnom režime:

a) v období od 01.04. do 30.09. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.,
b) v období od 01.10. do 30.10. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.,
c) v období od 31.10. do 02.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
d) v období od 03.11. do 31.03. v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod..

Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk dôjde aj k úprave cien za poskytované služby. Členovia finančnej a majetkovej komisie mali síce k výške navrhovaných cien pripomienku, no tie bude možné po uplynutí určitého časového obdobia prehodnotiť. Výkop hrobu pre truhlu a jeho zasypanie bude napríklad po novom 82,- €, v období od novembra do marca sa cena zvyšuje na 91,- €. Vykopanie jamy pre uloženie urny sa stanovuje na 38,- €, v zimnom období 45,- €. Vystavenie a odstránenie kvetinových darov vyjde pozostalých na 8,- € a napríklad zapožičanie már 7,- €. Pre porovnanie vykopanie a zakopanie hrobu pozostalí v Galante zaplatia 124,- €. ( zdroj: https://www.galanta.sk/)

Nájomné za hrobové miesta (hrob, hrobka a urna) zostáva nezmenené. Nové hrobové miesta sa zakladajú v súlade s plánom hrobových miest. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Preto sa aj nájomné za prenájom hrobového miesta určuje na obdobie 10 rokov.

Vo všeobecno záväznom nariadení sú vymedzené aj povinnosti návštevníkov pohrebísk. Na miestach posledného odpočinku je zakázané znečisťovať priestory, poškodzovať hroby a zeleň, spaľovať trávu či iný odpad, vysádzať stromy a kríky, jazdiť na bicykli, kolobežke alebo korčuliach. Ďalej je v priestoroch cintorína zakázané fajčiť, užívať alkoholické nápoje, robiť hluk, umiestňovať reklamu či zapaľovať kahance mimo miest na to určených.

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články