VÝZVA ODS PRE PREMIÉRA SR

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
VÝZVA ODS PRE PREMIÉRA SR
Stále sa rozširujúce podozrenia o masovom nasadení agentov a legalizantov spravodajských služieb v štátnych orgánoch či dokonca v parlamente, ako aj vyjadrenia bývalého riaditeľa SIS o rozpracovaní desiatok sudcov spravodajskou službou, vzbudzujú vážne znepokojenie širokej verejnosti. Existuje obava, či Slovenská republika je ešte fungujúcou zastupiteľskou demokraciou, alebo v skutočnosti krajine vládnu tí, ktorí reálne ovládajú spravodajské služby. Rovnaké pochybnosti môžu vznikať aj o nezávislosti rozhodovania sudcov a prokurátorov.
V súvislosti s dianím v bezpečnostných zložkách, únikmi citlivých informácií a intenzívnymi aktivitami Slovenskej informačnej služby mimo jej bežný rámec činnosti podľa zákona by mal premiér SR bezodkladne zvolať Výbor Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb a samotnú Bezpečnostnú radu SR.
Občania potrebujú garanciu, že im vládnu, aj keď nedokonale, ľudia a ústavné orgány kreované v súlade s Ústavou SR. Je neprípustné, aby sa akákoľvek spravodajská služba vymkla kontrole a prostredníctvom svojich ľudí ovládala finančnú správu alebo jej zložky, policajné zložky, prokuratúru, súdy a ďalšie orgány verejnej moci.
Bezpečnostná rada SR a vláda SR by mali prijať nasledovné okamžité opatrenia:
1) Zaistiť riadny chod ústavných a štátnych orgánov SR a prijať účinné opatrenia na vylúčenie podozrení, že tieto sú ovplyvňované nezákonnou infiltráciou domácich alebo zahraničných agentov. Okamžite suspendovať všetky činnosti spravodajských zložiek smerujúce k ovládnutiu alebo ovplyvňovaniu činnosti štátnych a justičných orgánov SR.
2) Urýchlene pripraviť legislatívu, ktorá umožní účinnú previerku bezúhonnosti a bezpečnostnej spoľahlivosti verejných funkcionárov vrátane prokurátorov a sudcov s cieľom vylúčiť, aby tí konali pod tlakom vydierania alebo boli agentami spravodajských služieb.
3) Pripraviť legislatívu na zrušenie Slovenskej informačnej služby a jej transformáciu do nového civilného spravodajstva, ktorého úlohou bude ochrana ústavy a ústavného zriadenia.
4) Urýchlene pripraviť zákonné podmienky na vytvorenie skutočne nezávislej a nadrezortnej inšpekcie bezpečnostných zložiek.
ODS – OBČIANSKI DEMOKRATI SLOVENSKA sú pripravení aktívne spolupracovať na príprave uvedených legislatívnych opatrení na zaistenie ochrany demokratického ústavného zriadenia Slovenskej republiky.
Zdroj: FB, Wikipedia.org
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články