Začala revitalizácia parku na ul. Dionýza Štúra

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V súvislosti s projektom “Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi” začali v septembri rekonštrukčné práce. Ide o projekt financovaný z prostriedkov EÚ a spolufinancovaný mestom Sereď.

Záujem zrevitalizovať park malo mesto Sereď už dlhšie obdobie. Konkrétne kroky sa začali v roku 2017. Z dôvodu dlhých administratívnych a schvaľovacích procesov teda ubehlo takmer päť rokov. Čo je rozhodujúce, že po všetkých byrokratických úskaliach sa mesto dostalo do fázy realizácie.

Kubačov pamätník

V uplynulých dňoch došlo v parku k odstráneniu pozostatkov tzv. Kubačovho pamätníka, ktorý mal už porušenú statiku. Ten bol niekedy ozdobou parku. Pamätník bol slávnostne odhalený 7. mája 1975. Autorom busty bol akad. sochár Bohumír Prihel a autorom pomníka Ing. arch. Krajíček. Text na doske pomníka informoval, že František Kubač žil v rokoch 1887-1958 a bol zakladajúcim členom Komunistickej strany Československa, popredným straníckym a verejným činiteľom a organizátorom revolučných bojov proletariátu proti kapitálu a za víťazstvo socializmu. Busta bola po novembri 1989 odstránená a uschovaná.

Zelené plochy a stromy

V parku boli už vykonané aj väčšie zásahy do existujúcej zelene. Zo zdravotných i kompozičných dôvodov museli byť odstránené aj niektoré stromy, no všetky budú nahradené novou výsadbou. Podľa návrhu bude jednou z funkcií novej výsadby optické a akustické odčlenenie parku od komunikácie t.j. protihluková ochrana. Pribudne aj nový závlahový systém. Celá zelená plocha parku bude esteticky, prevádzkovo i funkčne spĺňať nároky na moderný exteriér. Pribudnú nielen nové stromy ale aj okrasné trávy či záhony s trvalkami. Pozitívom riešenia je zmenšenie spevnených plôch v porovnaní so súčasným stavom a ich náhrada za zelené plochy. Úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie a celý park bude atraktívnejší.

Chodníky, ihrisko, osvetlenie

Súčasné chodníky budú minulosťou. Povrch už bol odfrézovaný a v konečnom výsledku bude nahradený zámkovou dlažbou v dvoch farbách: hnedej a sivej. V strednej časti, kde sa križujú chodníky pribudne detské ihrisko s dopadovou plochou. Deti sa môžu tešiť na herný domček s troma vežami, šmykľavkou a mostíkmi, ďalej tu bude kolotoč, prevažovacia a pružinová hojdačka či preliezačka na rovnováhu. V areáli parku pribudnú nové lavičky, smetné nádoby i stojan na bicykle. V rámci regenerácie parku sa prevedie aj čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Existujúce stožiare sa nahradia novými, na ktoré budú premiestnené pôvodné svietidlá, keďže tieto boli menené v rámci predchádzajúcej rekonštrukcie VO.

Zrevitalizovaný park bude podľa projektovej dokumentácie vyzerať atraktívne. Na výslednú podobu si občania budú musieť ešte chvíľu počkať. V týchto období kompetentní pracovníci prosia obyvateľov okolitých obytných domov o zhovievavosť a trpezlivosť pri prácach, ktoré sa žiaľ nezaobídu ani bez hlučnosti.

“Aj o tejto časti mesta sa hovorilo možno 30 rokov, že by bolo treba…. Ale jedna vec je rozprávanie a druhá vec je konkrétny výsledok aj s víziou udržania, financovania prevádzky a údržby. Je to náročný proces a stoja za ním konkrétni ľudia, ktorí odviedli kus práce. Verím, že do konca roka bude park zrevitalizovaný. Naši obyvatelia potrebujú ďalšiu peknú oddychovú časť, kde sa na prechádzkach sa budú cítiť príjemne. “ povedal na záver primátor Martin Tomčányi.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články