Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

16. septembra 2021 o 8,00 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

Návrh programu v prílohe:

2021-09-16_109_navrh_programu_msz

 

Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 16.09.2021:

https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2021-09-16

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články